Informácie k 15.10.2020

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SVÄTÉHO IGNÁCA Z LOYOLY V LEOPOLDOVE

platné od 15.10.2020 do odvolania

pondelok až sobota
08:00 – 17:45 – otvorená predsieň kostola na osobnú modlitbu (vždy iba 1 človek alebo členovia jednej domácnosti)
17:00 – 17:45 – možnosť prijať sviatosť zmierenia a sväté prijímanie na nádvorí fary (okrem kňaza môže byť naraz prítomných najviac 5 ľudí – na nádvorí + čakajúcich pred nádvorím fary)
18:00 – sv. omša (kostol bude zatvorený)

nedeľa
08:00 – sv. omša (kostol bude zatvorený)
09:00 – 09:45 – možnosť prijať sväté prijímanie na nádvorí fary (okrem kňaza môže byť naraz prítomných najviac 5 ľudí – na nádvorí + čakajúcich pred nádvorím fary)
10:00 – sv. omša (kostol bude zatvorený)
12:00 – 18:00 – otvorená predsieň kostola na osobnú modlitbu (vždy iba 1 človek alebo členovia jednej domácnosti)

 

Sv. omše budú za účasti najviac 6 ľudí vrátane kňaza.
V prípade sv. omší počas dňa (pohrebných, sobášnych...) bude kostol zatvorený.
Na sv. omšu môžu ísť do počtu najviac 6 ľudí v kostole tí, ktorí dali úmysel sv. omše, vstup do kostola bude cez zákristiu najskôr 10 minút pred sv. omšou.
 

V kostole pri krste a sobáši bez sv. omše platí: 1 človek na 15 m2  a pred kostolom 2 metrové odstupy medzi ľuďmi
(plocha kostola 263,45 m2 vrátane vstupu do kostola, presbytéria a zákristie, čiže 17 ľudí vrátane kňaza, kostolníka a služby).

 

Sviatosť zmierenia – sv. spoveď
sa z dôvodu zníženia rizika nákazy odporúča prijímať v otvorenom priestranstve (nádvorie fary) za dodržania hygienických predpisov
(v prípade sviatosti zmierenia a sv. prijímania dezinfekcia rúk, rúško, vzdialenosť 2 metre medzi spovedajúcim a kajúcnikom).

Sviatosť zmierenia bude vysluhovaná na žiadosť po dohode s kňazom.


ZA SÚČASNÝCH MIMORIADNYCH OKOLNOSTÍ, NAJMÄ PRE FYZICKÚ A MORÁLNU NEMOŽNOSŤ,

VERIACI NIE SÚ POVINNÍ ZÚČASTNIŤ SA NA SVÄTÝCH OMŠIACH A TO AJ V NEDEĽU!

(Vypracované na základe usmernení hlavného hygienika, KBS a Trnavskej arcidiecézy)

 

 • Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca 2020 vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

 

 • Bratislava 1. októbra (TK KBS) Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na bohoslužbách v nedeľu a prikázané sviatky. Dišpenz platí od dnes, 1. októbra, až do odvolania.
  Biskupi okrem toho prosia veriacich, aby vedení hodnotami evanjelia boli teraz príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja.Spoločne sa majú modliť k Bohu, aby ochraňoval Slovensko a prostredníctvom modlitby ruženca sa obracať aj k Panne Márii Sedembolestnej, našej patrónke, aby nám pomohla a orodovala za všetkých.
  Od 1. októbra sa menia hygienické opatrenia. Vydal ich Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. K dispozícii sú na stránke ÚVZ SR. Z nových pravidiel napríklad vyplýva, že na hromadných podujatiach (aj svätých omšiach) môže byť najviac 50 ľudí.

 

 • Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch obnovil v deň spomienky Ružencovej Panny Márie, teda 7. októbra, udeľovanie polnočných požehnaní s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou.
  Požehnanie Najsvätejšou oltárnou sviatosťou z okna Arcibiskupského úradu na 2. poschodí udeľoval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch aj počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu. Vtedy požehnávanie Najsvätejšou oltárnou sviatosťou trvalo spolu deväťdesiat dní.
  Požehnania Najsvätejšou oltárnou sviatosťou sa zároveň udeľujú aj na poludnie o 12:00 hodine. Všetky farnosti a rehoľné spoločenstvá konajú modlitby, aby vyprosili Božiu pomoc a ochranu v neľahkej situácii, v ktorej sa spoločnosť nachádza. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch pozýva všetkých veriacich Trnavskej arcidiecézy, aby sa s dôverou zverovali a zasväcovali Trnavskej Panne Márii.
 

Pohrebné obrady vladyku Milana Šášika, mukačevského eparchu

 

Bratislava 16. júla (TK KBS) V nedeľu 19. júla o 16:00 (15.00 SELČ) bude rakva s telom vladyku Milana Šášika prenesená do seminárnej kaplnky v Užhorode, kde bude o 17:00 (16:00 SELČ) slávená Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho, po ktorej bude nasledovať pohrebný obrad biskupa. Po jeho skončení sa uskutoční celonočné modlitbové bdenie. Priamy online prenos zo seminárnej kaplnky bude možné sledovať na tomto linku.

V pondelok 20. júla bude o 7:30 (6:30 SELČ) rakva s telom prenesená do Katedrály Povýšenia sv. Kríža v Užhorode, kde o 10:00 (9:00 SELČ) bude slávená archijerejská svätá liturgia, po ktorej budú telesné ostatky vladyku Milana Šášika uložené do katerálnej krypty. Priamy online prenos z katedrály bude možné sledovať na tomto linku.

 

Článok bol prevzatý z internetovej stránky TK KBS (tkkbs.sk)

https://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200716018

 

Úmrtie: Vo veku 67 rokov náhle zomrel gréckokatolícky biskup Milan Šášik

 

Bratislava 14. júla (TK KBS) Biskup Milan Šášik CM, eparchiálny mukačevský biskup, dnes odišiel do domu Otca. Informuje o tom webová stránka Mukačevskej eparchie, ale aj ukrajinské Rádio Mária i stránky ukrajinských gréckokatolíkov na sociálnej sieti. Biskup Milan Šášik zomrel v nemocnici v Užhorode na Ukrajine.

Milan Šášik sa narodil 17. septembra 1952 v dedinke Lehota neďaleko Nitry. Počas teologických štúdií na CMBF v Bratislave tajne vstúpil do rehole lazaristov (Congregatio Missionis, založená sv. Vincentom de Paul). Kňazskú vysviacku prijal 6. júna 1976. Pôsobil vo viacerých farnostiach – ako kaplán v Leopoldove, Preseľanoch a v Stupave; ako administrátor v Banskej Belej, Antole, Vysokej pri Banskej Štiavnici, a tiež ako farár v Jacovciach. Hoci bol pôvodne rímskokatolík, živo sa zaujímal o východný obrad a stal sa tiež birituálnym kňazom (mohol celebrovať aj vo východnom obrade). V reholi zastával viacero služieb: bol magistrom novicov, provinciálnym asistentom a riaditeľom študentátu.

Po Nežnej revolúcii absolvoval vyššie štúdiá v Ríme, kde na Teresianum obhájil licenciát. Následne od roku 1992 začal pracovať na Apoštolskej nunciatúre v Kyjeve na Ukrajine, kde pôsobil šesť rokov. Okrem administratívnej práce často cez víkendy cestoval mnoho kilometrov, aby vypomáhal v pastorácii tam, kde bol nedostatok kňazov. Neskôr pôsobil ako farár v Perečíne na Zakarpatsku.

Pápež Ján Pavol II. ho 12. novembra 2002 vymenoval za apoštolského administrátora ad nutum Sanctae Sedis (teda dočasného) Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie a za titulárneho biskupa bononského. Biskupskú konsekráciu prijal v Ríme, na sviatok Zjavenia Pána, 6. januára 2003, spolu s Mons. Jánom Babjakom, prešovským arcibiskupom, a to z rúk Jána Pavla II. v Bazilike sv. Petra v Ríme.

V nasledujúcich rokoch sa mu podarilo konsolidovať pomery v mukačevskej eparchii, vytvoriť fungujúce riadiace štruktúry, zakladať nové farnosti a vybudovať veľký počet chrámov pre gréckokatolícke farnosti. Dňa 17. marca 2010 bol vymenovaný za eparchiálneho biskupa mukačevského.

Mukačevská eparchia

S dejinami Mukačevskej eparchie sa spája Užhorodská únia r. 1646, ktorá znamenala znovuzjednotenie sa východných kresťanov s Rímom, a ktorá sa rozšírila aj na územie dnešného východného Slovenska. Mukačevská eparchia bola oficiálne erigovaná 17. septembra 1771. Z Mukačevskej eparchie v 19. stor. vznikli viaceré gréckokatolícke eparchie, dnes sídliace v Rumunsku a Maďarsku, medzi nimi aj Prešovská (1818). Roku 1775 bolo biskupské sídlo preložené z Mukačeva do Užhorodu, čo bolo potvrdené Svätou stolicou 24. júla 1817. Názov Mukačevská eparchia sa zachoval doposiaľ.

 

Článok bol prevzatý z internetovej stránky TK KBS (tkkbs.sk)

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200714022

 

Podľa dostupných informácií bol pravdepodobnou príčinou úmrtia infarkt.

 

 

 

NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU

NOVÉNA K DUCHU SVÄTÉMU


ÚVOD


K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Ľ: Amen.


K: Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla, kde jednomyseľne
zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovu matkou Máriou a s jeho bratmi
a očakávali prisľúbeného Ducha pravdy.
Aj my sa spoločne modlime a vrúcne prosme Pána Ježiša, aby na nás zoslal vznešené
dary Ducha Svätého.


Modlime sa.
Chvíľa ticha.
Pane Ježišu, ty si sľúbil, že nám pošleš Tešiteľa, Ducha pravdy; aj my ako apoštoli
očakávame silu zhora, a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás darmi svojho Ducha: darom
múdrosti a rozumu, darom rady a sily, darom poznania a nábožnosti a darom bázne
pred Pánom. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ: Amen.

 

Informácie k 06.05.2020

Rímskokatolícka CIRKEV, FARNOSŤ Svätého IGNÁCA Z LOYOLY V LEOPOLDOVE

platné od 06.05.2020

Sv. omše budú (v prípade aspoň trochu priaznivého počasia) na nádvorí fary.

Vstup do priestoru nádvoria fary alebo kostola bude umožnený najskôr 15 minút pred bohoslužbami (výnimkou je sv. spoveď a služba).

 

 

Informácie k aktuálnej situácii

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ KOSTOL SVÄTÉHO IGNÁCA Z LOYOLY V LEOPOLDOVE

 

pondelok až nedeľa

08:00 – 16:00     -     otvorený vstup kostola pre súkromnú Eucharistickú adoráciu a modlitbu

16:00 – 18:00     -     otvorený kostol pre súkromnú Eucharistickú adoráciu a modlitbu

                           -     možnosť sv. prijímania (na ruku) po dezinfekcii rúk pri príchode do kostola

 

V kostole môže byť najviac 7 ľudí (okrem kňaza a nutných spolupracovíkov).

 

Nezdržiavajte sa vo väčších skupinách v kostole a dodržiavajte odstupy medzi osobami (aspoň 2 metre).
Keď príde viac ľudí, dajte možnosť na osobnú modlitbu ďalším a opustite priestor kostola.

 

DO KOSTOLA VSTUP IBA S PREKRYTÝM NOSOM A ÚSTAMI ČIŽE S RÚŠKOM, RESPIRÁTOROM, ŠATKOU...

Chráňme tým svoje zdravie i zdravie ostatných.

 

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

(zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský)

 

Odkaz na stiahnutie Liturgia domácej cirkvi na veľkonočné trojdnie 2020 PDF

 

„Tento deň je zasvätený nášmu Pánovi.

A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“ (Neh 8, 10)

 

Drahí bratia a sestry,

na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen, alebo rôznych farských a internetových prenosov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a  sústredenosťou. Zároveň vám predkladáme texty domácej liturgie. Jej cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom a známym. Vyprosujeme Vám pokoj zmŕtvychvstalého Krista.