Informácie k 06.05.2020

Rímskokatolícka CIRKEV, FARNOSŤ Svätého IGNÁCA Z LOYOLY V LEOPOLDOVE

platné od 06.05.2020

Sv. omše budú (v prípade aspoň trochu priaznivého počasia) na nádvorí fary.

Vstup do priestoru nádvoria fary alebo kostola bude umožnený najskôr 15 minút pred bohoslužbami (výnimkou je sv. spoveď a služba).

 

 

štvrtok a piatok (07.05. a 08.05.2020)

16:00 – 18:00 – adorácia v kostole s možnosťou sv. prijímania

18:00 – sv. omša

 

sobota (09.05.2020)

16:00 – 18:00 – adorácia v kostole s možnosťou sv. prijímania

18:00 – sv. omša vyhradená hlavne pre ľudí nad 65 rokov a osoby v rizikových skupinách

 

nedeľa (10.05.2020)

08:00 a 10:00 – sv. omša

 

Súhrn pravidiel vzťahujúcich sa na bohoslužby je nasledovný:

 

- vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

- pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 

- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre,

z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

striktne dodržiavať iba podávanie sv. prijímania na ruku (kto chce sv. prijímanie do úst ide na sv. prijímanie na záver),

ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa vynechá alebo nahradí úklonom),

pri východe z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

 

Sviatosť zmierenia – sv. spoveď

sa z dôvodu zníženia rizika nákazy odporúča prijímať v otvorenom priestranstve (nádvorie fary) za dodržania hygienických predpisov

(v prípade sviatosti zmierenia rúško, vzdialenosť 2 metre medzi spovedajúcim a kajúcnikom).

 

Za súčasných mimoriadnych okolností, najmä pre fyzickú a morálnu nemožnosť, veriaci nie sú povinní zúčastniť sa na svä­tých omšiach a to aj v nedeľu!

(Vypracované na základe usmernení hlavného hygienika, KBS a Trnavskej arcidiecézy)

 

-     Od polnoci zo soboty 21. marca 2020 na nedeľu 22. marca 2020, čo je 4. pôstna nedeľa, bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch pravidelne o 24:00 udeľovať eucharistické požehnanie mestu Trnava a celej Trnavskej arcidiecéze z okna "apartmánu kardinálov" na druhom poschodí, ktoré vedie smerom k Trojičnému námestiu (na rohu arcibiskupského paláca).

-     Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca 2020 vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

-     „V rámci preventívnych opatrení voči šíreniu vírusu COVID-19 slovenskí biskupi 10. marca 2020 odsúhlasili, aby sa pri bohoslužbách na celom území Slovenska až do odvolania sväté prijímanie rozdávalo do rúk. Podľa odborníkov je pri podávaní svätého prijímania na ruku omnoho menšie nebezpečenstvo prenosu vírusu.

Preto žiadame kňazov, aby veriacich náležite poučili o zachovaní úcty a o spôsobe prijímania Eucharistie na ruku:

- Veriaci majú pristupovať tak, že predložia ruky spojené vo výške hrude.

- Kňaz položí Eucharistiu na otvorenú dlaň veriaceho, a ten si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom.

- Potom odíde na svoje miesto.

Treba dbať na to, aby prijímajúci neodišiel s Eucharistiou v ruke.

Kto z vážneho dôvodu Eucharistiu do rúk prijať nemôže, nech príde celkom na záver, a požiada o prijatie do úst.“

(stanovisko KBS 10.03.2020)