Oznamy 1.7.2012

 

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 2. júla do 8. júla 2012

 

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

2.7.

Návšteva

Panny Márie

1800

  Za + Michala Balenta

Utorok

3.7.

Sv. Tomáša, Apoštola

Sviatok

1800

  Za Božiu pomoc, požehnanie

  a zdravie pre Vierku a Jozefa

Streda

4.7.

Féria

1800

  Za syna Jána a vnuka Mirka

Štvrtok

5.7.

Sv. Cyril a Metod

Slovanský vierozvestovia

800

  Za + rodičov Annu a Jozefa, krstnú mamu Emíliu

1800

  Na úmysel

Piatok

6.7.

Sv. Mária Goretti

Panna a Mučenica

1800

  Za + manželov Kavických

  a starých rodičov z oboch strán

Sobota

7.7.

Panny Márie

v Sobotu

  1800   Za + manželku Máriu Bučkovú

Nedeľa

8.7.

Štrnásta NEDEĽA

v cezročnom období

800

  Za + rodičov Augustína a Karolínu,

  starých rodičov z oboch strán

1000

  Za veriacich
 

 

 

Vo štvrtok o 1700hod. pozývam všetkých ctiteľov Božieho Milosrdenstva na „Modlitby ku sv. sestre Faustíne“.

          Program: - Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

                            - Litánie k sv. sestre Faustíne

                            - Čítanie z Denníčka sv. sestry Faustíny

                            - Prosby k sv. sestre Faustíne

                            - Uctenie relikvie

 

Od 5. júla začína Jubilejný rok sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda.

 

V piatok bude poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej od 800hod. do 1730hod.

 

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca júl. Spovedať budem v pondelok, utorok, stredu od 1700hod.

Birmovancov a deti budem spovedať v utorok, stredu.

Chorým po mestečku prinesiem sv. prijímanie v piatok od 8.30hod.

 

V sobotu 7.7. je prvá sobota, ktorá je zasvätená  zmiereniu a odproseniu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Veriaci, ktorí si vykonajú odprosujúcu pobožnosť k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie,

môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Podmienky – sv. zmierenia, sväté prijímanie, modlitba tretej časti ruženca a 15 minút rozjímania nad tajomstvami ruženca.

Pozývam vás na modlitbu rozjímavého ruženca, ktorú začneme o 1700hod.

 

Od dnes sa modlíme novénu k bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi za duchovné uzdravenie farnosti.

Vzadu v kostole si môžete napísať svoje prosby a poďakovania, ktoré budú prednesené pri novéne a vložte ich do košíka.

 

Od dnes zapisujem úmysly sv. omší na mesiac august.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.11.

V tomto týždni prosím o upratovanie skupinu č.12. 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

                                                                              Jozef Sudor, farár