Oznamy 29.7.2012

 

 

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 30. júla do 5. augusta 2012

 

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

30.7.

Féria

 

  

Utorok

31.7.

Bl. Zdenky

panny a mučenice

1900

  Za + manžela Štefana a + z rodiny

Streda

1.8.

Sv. Alfonza Márie de Liguori

biskupa a učiteľa Cirkvi

1800

  Za + rodičov Michala a Jozefínu

  a bratov Viliama a Silvestra

Štvrtok

2.8.

Féria

1800

  Za + starých rodičov Františka a Jána

Piatok

3.8.

Féria

700

  Za + manžela Aladára Mihálika

1800

  Za + starých rodičov z oboch strán,
  bratov Štefana a Jozefa

Sobota

4.8.

Sv. Jána Márie Vianneyho

kňaza

1800

  Poďakovanie za 50 rokov života

  a prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre Milana

Nedeľa

5.8.

Osemnásta nedeľa

cez rok

800

  Za + z rodiny Zlámalovej, Ciriakovej a Slaninovej

1000

  Za veriacich
 

 

 

V piatok bude poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej od 800hod. do 1730hod.

 

V týždni je prvý piatok, spovedať budem hodinu pred sv. omšami v stredu, vo štvrtok a v piatok.

Spovedať chorých po mestečku budem v piatok - 3.8.2012 od 8.30hod.

 

V sobotu 4.8. je prvá sobota, ktorá je zasvätená  zmiereniu a odproseniu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Veriaci, ktorí si vykonajú odprosujúcu pobožnosť k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie,

môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Podmienky – sv. zmierenia, sväté prijímanie, modlitba tretej časti ruženca a 15 minút rozjímania nad tajomstvami ruženca.

Pozývam vás na modlitbu rozjímavého ruženca, ktorú začneme o 1700hod.

 

V nedeľu o 1300hod. pozývam ctiteľov Božieho Milosrdenstva na „Modlitby ku sv. sestre Faustíne“.

          Program: - Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

                            - Čítanie z Denníčka sv. sestry Faustíny

                            - Modlitby so sv. sestrou Faustínou

                            - Uctenie relikvií

 

Dňa 2.8. vo farskom kostole možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky „Porciunkuly“.

 

13.8.2012 poriadame púť do Ludzmierza a Zakopaného k Panne Márii Fatimskej.

Prihlásiť sa môžete u p. Bokorovej alebo v sakristii.

 

Pri relikviách sú obetné sviece, ktoré si môžete zakúpiť a zapáliť pri blahoslavenom a modliť sa za svoje potreby.

 

Ďakujem za upratanie kostola p. Strakovej, p. Šantavej a p. Mikušovej.

V tomto týždni prosím o upratovanie skup.č.15

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

                                                                              Jozef Sudor, farár