Oznamy 18.12.2011

 

Rímskokatolícka Cirkev
farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb

od 19. decembra do 25. decembra 2011

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

19.12.

Féria

1800

Za + kňaza Ľudovíta Žilku

Utorok

20.12.

Féria

   

Streda

21.12.

Féria

1800

Za + rodičov Annu a Jozefa Mihalikových

Štvrtok

22.12.

Féria

700

Za + rodičov Adamkovičovýcha Urbanových

Piatok

23.12.

Féria

700

Za + Štefana Vachana, manželku a + z rodiny

Sobota

24.12.

Štedrý deň

1600

Za + Bernardínu a Ľudovíta Šemelakových

Nedeľa

25.12.

Narodenie Pána slávnosť

2400

Za dobrodincov, ktorí pomohli v ťažkých časoch rodine

800

Na úmysel

1000

Za veriacich

V pondelok pri sv. omši budem udeľovať sviatosť pomazania chorých.

V stredu pozývam všetky deti na detskú sv. omšu. Budem požehnávať Jezuliatka, ktoré si vložíte do jasličiek.

Spovedať chorých budem v stredu 21.12. 2011 od 8.30hod. ulice:Záhradnícka, Kukučínova, Dlhá, I. Krasku,Jilemnického a od 1300hod. ulice: Piešťanská, Hlohovská, 1. Mája, Štúrova,   M.R. Štefánika. Prosím všetkých chorých, aj ich príbuzných o trpezlivosť. Nedá sa presne určiť čas, kedy prídem. Za pochopenie vám ďakujem.

Na štedrý deň pozývam o 1600hod. na sv. omšu deti a tých, ktorý nemôžu prísť na polnočnú sv. omšu.

V nedeľu na sviatok narodenia Pána pozývam všetky deti, mládež, aj ostatných veriacich na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude o 1400hod.

Na sviatok sv. Štefana  o 1600hod. bude v kostole koncert speváckeho zboru Cantica Nova, na ktorý vás srdečne pozývam. Koncert sa uskutoční v spolupráci s MsÚLeopoldov.

Na Štedrý deň budú skauti roznášať Betlehemské svetlo, kto má záujem, nech si pripne bielu stužku na bránu.

Ďakujem všetkým, ktorí počas týždňa pomáhali pri prácach v kostole.

Ďakujeme za upratovanie skupine č.2. V tomto týždni prosíme o upratanie chrámu veriacich zo skupiny č.3. Upratovať sa bude v piatok.

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Jozef Sudor, farár