Oznamy 12.03.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 13. marca 2017 do 19. marca 2017

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

13.03.

Féria

1800

  Gréckokatolícka liturgia

Utorok

14.03.

Féria

1800

  + Veronika Sitárová

Streda

15.03.

Féria

1800

  + z rodiny Geričovej

Štvrtok

16.03.

Féria

1800

  + Anna Vnučková, deti a ostatní z rodiny

Piatok

17.03.

Féria

1800

  + Jozef, rodičia z oboch strán a ostatní z rodiny

Sobota

18.03.

Féria

1800

  + Anežka Sobolčiaková

Nedeľa

19.03.

3. Pôstna Nedeľa

0800

  + rodičia Šalátoví, bratia a sestry

1000

  Za farníkov

 

    

 

Jarná zbierka na Charitu vyniesla 866,14€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Pokračujeme v deviatniku ku sv. Jozefovi 10 minút pred sv. omšou.

 

Chorých, ktorí by sa chceli pred Veľkou nocou zmieriť s Bohom a prijať Eucharistiu a pomazanie chorých, nahláste, prosím, v zákristii alebo na fare. Týchto chorých budem chodiť spovedať v pondelok 03.04.2017 od 08:30.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00.

 

Odpustky v pôstnom období:

1.   Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

2.   Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.11.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.12.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál