Oznamy 04.06.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 05. júna 2017 do 11. júna 2017

   

 

      

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

05.06.

Svätodušný

Pondelok

1800

  + manžel Miroslav a matka Alžbeta

Utorok

06.06.

Féria

1800

  + manžel Ladislav, rodičia z oboch strán

  a ostatní + z rodiny

Streda

07.06.

Féria

1800

  Na poďakovanie

Štvrtok

08.06.

Nášho Pána Ježiša Krista,

Najvyššieho a večného kňaza,

sviatok

1800

  + manžel, rodičia z oboch strán a ostatní + z rodiny

Piatok

09.06.

Féria

1800

  + manžel Jozef, rodičia a teta

Sobota

10.06.

Féria

1800

  Za zdravie pre Milana

Nedeľa

11.06.

Najsvätejšej Trojice,

slávnosť

0800

  + rodičia Ignác a Emília a + ostatných z rodiny

1000

  Za farníkov

 

    

 

Zbierka na katolícke masmédiá minulú nedeľu vyniesla 651,21€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Dnes od 18:00 bude v našom kostole modlitba chvál. Ste srdečne pozvaní.

 

Zajtra máme dekanátne kňazské rekolekcie v Leopoldove – väznici.

 

Stretnutie s rodičmi prvákov – čiže rodičov detí, ktoré budú chcieť ísť o 2 roky na prvé sväté prijímanie – bude v utorok po sv. omši na fare.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:30 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za deti, ktoré sa stretli prvýkrát s Božím milosrdenstvom vo sviatosti zmierenia a so živým Kristom v Eucharistii – a za ich rodiny. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Na budúci piatok sa od 18:00 do cca 24:00 uskutoční v našej farnosti Noc kostolov, ktorej hlavným mottom bude:

„Vo dne im bola záštitou, NOC prežiarila hviezdami.“ Program je na výveske.

Ak by ste chceli, môžete pomôcť napečením niečoho dobrého, čo by ste mohli priniesť do piatku do 17:30.

 

Vzadu v kostole na stolíku si môžete pozrieť a prípadne objednať Jeruzalemskú bibliu v slovenskom vydaní – je v rôznych formátoch. Kto by ste mali záujem, treba sa zapísať – meno a telefónne číslo. Túto ponuku dal p. Ján Ďurica, SJ.

 

Mesiac jún je mesiacom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sa budeme modliť 15 minút pred sv. omšami.

 

Ohlášky:

Sviatosť manželstva chcú prijať Miroslav Kavala a Zuzana Vihonská.

Kto by vedel o nejakej prekážke na prijatie sviatosti manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.

 

Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Zahuranec a Simona Snopková.

Kto by vedel o nejakej prekážke na prijatie sviatosti manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.

 

Sviatosť manželstva chcú prijať Jozef Krilek a Michaela Šlachtičová.

Kto by vedel o nejakej prekážke na prijatie sviatosti manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.6.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.7.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál