Oznamy 06.10.2019

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 07. októbra 2019 do 13. októbra 2019

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

07.10.

Ružencovej Panny Márie,

spomienka

1800

  + Ladislav Zachar

Utorok

08.10.

Féria

1800

  Za Božie požehnanie a dar viery pre Jozefa, Dušana

  a Martinu a ich manželských partnerov

Streda

09.10.

Féria

1800

  + Valéria a Milan Ulík

Štvrtok

10.10.

Féria

1800

  + Elena Pachová

Piatok

11.10.

Sv. Jána XXIII., pápeža,

ľubovoľná spomienka

1800

  + Anton Meliš a syn Anton

Sobota

12.10.

Féria

1800

  + manžel Jozef, rodičia, starí rodičia

  a súrodenci z oboch strán

Nedeľa

13.10.

28. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  Za farníkov

1000

  Poďakovanie za 30 rokov spoločného života

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu

 

 

 

    

 

Modlitba chvál bude dnes o 18:00.

 

V pondelok máme dekanátne kňazské rekolekcie v Rišňovciach. Začneme sv. omšou o 09:30.

 

V stredy počas školského roka budú sväté omše, ktoré sú určené hlavne pre deti.

Je to súčasne aj blízka príprava na sviatostný život z Eucharistie a sviatosti zmierenia (nielen 1. svätú spoveď a 1. sv. prijímanie).

Pred sv. omšou o 16:30 je stretnutie pre deti na fare.

 

Ak nepríde dieťa s rodičom do konca októbra na 2. preskúšanie a neodovzdá prihlášku na 1. sv. prijímanie, budem to považovať za nezáujem ísť v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie.

 

Október je mesiacom modlitby posvätného ruženca. Ruženec sa budeme modlievať spoločne 45 minút pred svätou omšou a v nedeľu 30 minút pred svätou omšou.

 

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo náboženskom združení.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:

     -     stačí jedna štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov

     -     k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

     -     pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

Pre získanie úplných odpustkov treba dodržať obvyklé podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a nepripútanosť ku hriechu).

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Členovia SSV si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský a knihy na fare v garáži po sv. omšiach.

Poplatok je 8€. Privítame aj nových členov.

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 10.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 11.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál