Oznamy 01.03.2020

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 02. marca 2020 do 08. marca 2020

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

02.03.

Féria

1800

  Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe

Utorok

03.03.

Féria

1800

  Za Božie požehnanie pre Michala s rodinou

Streda

04.03.

Féria

1800

  + brat Augustín

Štvrtok

05.04.

Féria

1800

  + manžel, rodičia z oboch strán a + z rodiny

Piatok

06.03.

Féria

1800

  + rodičia, sestra a synovec

Sobota

07.03.

Féria

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša Za ružencové bratstvo

1800

  + Viliam Chmelan

Nedeľa

08.03.

2. Pôstna Nedeľa

0800

  + Matilda Štalmachová, Stanislav a ostatní + z rodiny

1000

  Za farníkov

 

 

 

    

 

Dnes bude jarná zbierka na Charitu.

 

V tomto týždni máme jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu, záväzný je iba jeden deň.

Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 

V tomto týždni máme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok od 17:00 a utorok až piatok od 16:00.

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka 02.03. do nedele 08.03.2020. Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodinu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky (EI 7, §1, 1).

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00.

Deti sa budú modliť pobožnosť krížovej cesty v stredu od 17:15.

 

Odpustky v pôstnom období:

          1.     Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

          2.     Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Prihláška na prijatie sviatosti birmovania – žiaci 7. ročníka ZŠ a starší – po sv. omši v zákristii.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 15.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 16.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál