Oznamy 05.04.2020

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 06. apríla 2020 do 12. apríla 2020

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

06.04.

Féria

 

  + Viola Bošanská

Utorok

07.04.

Féria

 

  + mama Oľga a + Štefan

Streda

08.04.

Féria

 

  + manžel Pavel

Štvrtok

09.04.

Zelený Štvrtok

1800

  

Piatok

10.04.

Veľký Piatok

1500

  Obrady Veľkého piatku

Sobota

11.04.

Biela Sobota

Veľkonočná Vigília

2000

  Veľkonočná vigília

  Za dobrodincov chrámu a farnosti

Nedeľa

12.04.

Veľkonočná Nedeľa

 

  Poďakovanie za 45 rokov spoločného života

  a prosba o ďalšiu Božiu pomoc

 

 

 

    

 

Všetky obrady budú slávené súkromne (v zamknutom kostole). Časy sú zverejnené  preto, aby sme sa v našej farnosti mohli v tomto čase všetci duchovne spojiť.

 

DO ODVOLANIA

08:00 – 18:00     -     otvorený vstup kostola pre súkromnú modlitbu

Prosíme dodržať platné hygienické predpisy a opatrenia

(rúško, odstup 2 metre)

 

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA

INDIVIDUÁLNE NA POŽIADANIE

PO DOHOVORE S KŇAZOM.

 

Chorých, ktorí by sa chceli pred Veľkou nocou zmieriť s Bohom nahláste na fare osobne, telefonicky alebo mailom.

Spovedanie týchto chorých bude v pondelok 06.04.2020 od 08:30.

 

Začíname Veľký týždeň, kedy si pripomíname najdôležitejšie udalosti našej spásy.

Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa - Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania je žiarivým vrcholom celého liturgického roka.

 

ZELENÝ ŠTVRTOK

     -     Pripomíname si udalosti Poslednej večere - ustanovenie Eucharistie, posvätnej vysviacky (sviatosti kňazstva) a Ježišovho príkazu lásky.

 

VEĽKÝ PIATOK

     -     Je dňom pokánia záväzným v celej Cirkvi - veriaci sa majú zdržiavať mäsitého pokrmu a zachovávať pôst. Zdržovanie sa mäsitých pokrmov zaväzuje všetkých od 14. rokov nahor, pôst sú povinní zachovať tí, ktorí dovŕšili 18. rok života do začatého 60. roku. Odporúča sa predĺžiť tento pôst aj na Bielu sobotu.

     -     Podľa pradávnej tradície Cirkev v tento deň neslávi Eucharistiu, rozjíma o umučení Pána Ježiša a uctieva si kríž.

 

BIELA SOBOTA

     -     Priestor objavenia daru ticha a Božej (ne)prítomnosti.

 

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

     -     Koná sa v noci - nesmie sa začať pred súmrakom a má sa skončiť pred svitaním nedeľného rána. Liturgia Veľkonočnej vigílie je bohatá a dlhšia ako zvyčajne.

     -     Bolo by dobre pripomenúť si dar krstu zapálením sviece a obnovením krstných sľubov.

 

Úplné odpustky

Apoštolská penitenciária v piatok 20. marca 2020 vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

 

Inšpirácia na prežívanie Trojdnia v rodine: https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/rodinna-liturgia-pre-velkonocne-trojdnie-

 

Máme rok Božieho slova – aj to je príležitosť. Skúsme objaviť Sväté písmo ako živé Božie slovo.

Aj tu je prítomný Boh, „nielen“ vo sviatostiach.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál