Oznamy 19.04.2020

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 20. apríla 2020 do 26. apríla 2020

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

20.04.

 

 

  

Utorok

21.04.

 

 

  

Streda

22.04.

 

 

  

Štvrtok

23.04.

Sv. Vojtecha,

biskupa a mučeníka, spomienka

 

  Za členov SSV

Piatok

24.04.

 

 

  

Sobota

25.04.

Sv. Marka,

evanjelistu, sviatok

 

  

Nedeľa

26.04.

3. Veľkonočná

Nedeľa

 

  

 


 

    

 

1. sv. prijímanie detí – termín 03.05.2020 je na základe súčasnej situácie nerealizovateľný, mový bude určený až bude obnovená možnosť verejného slávenia bohoslužieb a po stretnutí s rodičmi prvoprijímajúcich detí.

 

Keďže už máme usmernenia od hlavného hygienika (aby nedošlo k zbytočným problémom), tak bude znova možnosť na súkromnú modlitbu v kostole.

Vstup do kostola bude otvorený ako doteraz od 08:00 do 18:00 (s výnimkou prípadných súkromných bohoslužieb, vtedy bude zatvorený aj vstup do kostola) a kostol bude otvorený od 16:00 do 18:00 a naraz v ňom (vzhľadom na plochu kostola) môže byť najviac 7 ľudí (s výnimkou kňaza a nutných spolupracovníkov).

 

Preto využite túto možnosť, ktorú máme, ale v prípade potreby nechajte priestor aj iným na súkromnú modlitbu v kostole.

 

Sväté prijímanie bude (počas otvoreného kostola) podávané na požiadanie. Hoci sväté omše sa verejne neslávia, majú veriaci možnosť raz denne prijímať Eucharistiu individuálne, mimo eucharistického slávenia, ako posilu do života. Treba však dodržať niekoľko bezpečnostných usmernení. Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska zo dňa 10. marca 2020 sa na celom území Slovenska až do odvolania podáva sväté prijímanie na ruku. Podľa odborníkov sa tým minimalizuje nebezpečenstvo prenosu vírusu. Pred svätým prijímaním si vo vlastnom záujme vydezinfikujte ruky (dezinfekcia je k dispozícii vo vstupe do kostola). Kňaz položí veriacemu Svätú hostiu do otvorených dlaní, ktoré veriaci drží položené ľavú na pravú vo výške hrude, čím urobí akoby trón pre Krista. Následne uchopí hostiu pravou rukou a pred kňazom si ju vloží do úst. Kto z vážnych dôvodov (napr. ochrnutie a pod.) nemôže prijímať Eucharistiu do rúk, nech požiada o sväté prijímanie do úst. Presnejšie informácie vo výveske - usmernenie hlavného hygienika.

 

Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude individuálne po dohode s kňazom na farskom dvore. Presnejšie informácie vo výveske - usmernenie hlavného hygienika.

 

Úmysly sv. omší, ktoré ste nahlásili, budem slúžiť priebežne počas súkromných sv. omší, ktoré slúžim každý deň. V oznamoch budú vypísané budú iba úmysly, ktoré sú určené na termín.

Nakoľko finančné príjmy farnosti, ktoré pochádzajú z vašich milodarov („zvonček“ počas nedeľnej sv. omše a zbierky pre potreby farnosti) v týchto dňoch nie sú možné, kto by chcel podporiť finančne farnosť, môžete tak urobiť vhodením svojho milodaru do pokladničiek (v predsieni kostola a v kostole), odovzdaním svojho milodaru na fare alebo milodarom na účet farnosti SK5302000000003161718455 (číslo účtu je aj na našej stránke www.leopoldov.fara.sk).

Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál