Oznamy 24.05.2020

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 25. mája 2020 do 31. mája 2020

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

25.05.

 

1800

  

Utorok

26.05.

Sv. Filipa Neriho,

kňaza, spomienka

1800

  

Streda

27.05.

 

1800

  Za Božie požehnanie pre rodinu

Štvrtok

28.05.

 

1800

  

Piatok

29.05.

Sv. Pavla VI.,

pápeža, ľubovoľná spomienka

1800

  + Anna Sláviková

Sobota

30.05.

Zoslanie Ducha Svätého,

vigília slávnosti

1800

  Na úmysel (D)

Nedeľa

31.05.

Zoslanie Ducha Svätého,

slávnosť

0800

  Za Božie požehnanie pre Palka s rodinou

1000

  Za farníkov

 


 

    

 

Sv. omše budú (v prípade aspoň trochu priaznivého počasia) na nádvorí fary.

Vstup do priestoru nádvoria fary alebo kostola bude umožnený najskôr 15 minút pred bohoslužbami

(výnimkou je sv. spoveď a služba).

 

Dnes bude zbierka na katolícke masmédiá.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na jún. Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly.

Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň.

Obsahom letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

 

Súhrn pravidiel vzťahujúcich sa na bohoslužby je nasledovný:

-  vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

-  pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky,

- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre (pomôckou vám môžu byť na nádvorí fary stužky na plote, koflíky s kvetmi na dlažbe a paličky v trávniku; v prípade kostola označenie stužkami),

-  z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

- striktne dodržiavať iba podávanie sv. prijímania na ruku (kto chce sv. prijímanie do úst ide na sv. prijímanie na záver),

- ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa vynechá alebo nahradí úklonom),

- pri východe z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

 

Sviatosť zmierenia – sv. spoveď sa z dôvodu zníženia rizika nákazy odporúča prijímať v otvorenom priestranstve (nádvorie fary) za dodržania hygienických predpisov (v prípade sviatosti zmierenia rúško, vzdialenosť 2 metre medzi spovedajúcim a kajúcnikom).

Možnosť prijať sviatosť zmierenia (sv. spoveď) bude hodinu pred sv. omšou na nádvorí fary.

 

V piatok od 16:00 do 17:45 bude možnosť adorácie v kostole.

 

Milodary (zvonček) môžete dať do pokladničiek pri vchode alebo na účet farnosti SK5302000000003161718455 (číslo účtu je aj na našej stránke www.leopoldov.fara.sk).

 

Za súčasných mimoriadnych okolností,
najmä pre fyzickú a morálnu nemožnosť,
veriaci nie sú povinní zúčastniť sa na svä­tých omšiach
a to aj v nedeľu!

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 4.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 5.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál