Oznamy 31.05.2020

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 01. júna 2020 do 07. júna 2020

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

01.06.

Preblahoslavenej Panny Márie,

Matky Cirkvi, spomienka

1800

  Za tých, čo majú v júni narodeniny alebo meniny

Utorok

02.06.

 

1800

  + členovia ružencového bratstva

Streda

03.06.

Karola Lwangu a spoločníkov,

mučeníkov, spomienka

1800

  + manžel Viliam

  a + z rodiny Kalickej a Hegedüšovej

Štvrtok

04.06.

Nášho Pána Ježiša Krista,

Najvyššieho a večného Kňaza,

sviatok

1800

  + manžel Vincent

Piatok

05.06.

Sv. Bonifáca,

biskupa a mučeníka, spomienka

1800

  + manžel Miroslav a matka Alžbeta

Sobota

06.06.

 

0800

  Za ružencové bratstvo

1800

  + Jaroslav Ryška

Nedeľa

07.06.

Najsvätejšej Trojice,

slávnosť

0800

  + rodičia Hubáčikoví a krstný otec Štefan

1000

  Za farníkov

 


 

    

 

Sv. omše budú (v prípade aspoň trochu priaznivého počasia) na nádvorí fary.

Vstup do priestoru nádvoria fary alebo kostola bude umožnený najskôr 15 minút pred bohoslužbami

(výnimkou je sv. spoveď a služba).

 

Zbierka na katolícke masmédiá minulú nedeľu vyniesla 618,33€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

V tomto týždni máme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok až piatok od 16:00.

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka 01.06. do nedele 07.06.2020. Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín. Priniesť ich môžete počas spovedania pred sv. omšou (na nádvorie fary) alebo mimo tohto času na faru.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Súhrn pravidiel vzťahujúcich sa na bohoslužby je nasledovný:

     -  vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

     -  pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky,

     - zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre (pomôckou vám môžu byť na nádvorí fary stužky na plote, koflíky s kvetmi na dlažbe a paličky v trávniku; v prípade kostola označenie stužkami),

     -  z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

     - striktne dodržiavať iba podávanie sv. prijímania na ruku (kto chce sv. prijímanie do úst ide na sv. prijímanie na záver),

     - ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa vynechá alebo nahradí úklonom), - pri východe z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

 

Sviatosť zmierenia – sv. spoveď sa z dôvodu zníženia rizika nákazy odporúča prijímať v otvorenom priestranstve (nádvorie fary) za dodržania hygienických predpisov (v prípade sviatosti zmierenia rúško, vzdialenosť 2 metre medzi spovedajúcim a kajúcnikom).

Možnosť prijať sviatosť zmierenia (sv. spoveď) bude dve hodiny pred sv. omšou na nádvorí fary.

 

V piatok od 16:00 do 17:45 bude možnosť adorácie v kostole.

Milodary (zvonček) môžete dať do pokladničiek pri vchode alebo na účet farnosti SK5302000000003161718455.


Za súčasných mimoriadnych okolností,
najmä pre fyzickú a morálnu nemožnosť,
veriaci nie sú povinní zúčastniť sa na svä­tých omšiach
a to aj v nedeľu!

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 5.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 6.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál