Oznamy 28.06.2020

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 29. júna 2020 do 05. júla 2020

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

29.06.

Sv. Petra a Pavla,

apoštolov, slávnosť

0700

  Za farníkov

1800

  + švagriná Marta

Utorok

30.06.

 

1700

  

Streda

01.07.

 

1800

  Za tých, čo majú v júli narodeniny alebo meniny

Štvrtok

02.07.

Návšteva Panny Márie,

sviatok

1800

  + rodičia Šiškoví a Fischeroví,

  starí rodičia z oboch strán a krstná mama Emília

Piatok

03.07.

Sv. Tomáša,

apoštola, sviatok

1800

  + manžel Ladislav Kleimann,

  rodičia z oboch strán a + Štefan

Sobota

04.07.

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských

vierozvestov, vigília slávnosti

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  + Imelda Srdošová,

  rodičia z oboch strán a teta Imelda

Nedeľa

05.07.

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských

vierozvestov, slávnosť

0800

  + Emil a ostatní z rodiny

1000

  Za farníkov

 


 

    

 

Sv. omše budú (v prípade aspoň trochu priaznivého počasia) na nádvorí fary.

Vstup do priestoru nádvoria fary alebo kostola bude umožnený najskôr 15 minút pred bohoslužbami

(výnimkou je sv. spoveď a služba).

 

Oznam z ABÚ (pondelok 22.06.2020):

Nakoľko vznikla diskusia či sa zbierka na dobročinné diela Svätého Otca má uskutočniť v riadnom termíne, teda tohto roku na 13. Nedeľu v Cezročnom období, Vám oznamujeme nasledovné:

1. Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca bola na základe rozhodnutia Svätého Otca presunutá na 27. Nedeľu v Cezročnom období tohto roku 4. októbra 2020

2. Zbierka na Boží Hrob bola na základe rozhodnutia Kongregácie pre Východné Cirkvi presunutá na 24. Nedeľu v Cezročnom období tohto roku 13. septembra 2020.

 

V pondelok máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla.

 

V utorok zakončí me školský rok poďakovaním pri svätej omši o 17:00, na ktorú pozývame všetkých žiakov a pedagógov.

Po svätej omši bude vo farskej záhrade (v prípade priaznivého počasia) grilovačka.

 

V tomto týždni máme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok  až piatok od 16:00. Je to ponuka zvlášť pre žiakov i pedagógov, aby školský rok ukončili v Božej milosti

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka 29.06. do nedele 05.07.2020. Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín.

 

Taktiež pripravujeme zbierku školských pomôcok, hygienických a zdravotníckych potrieb.

 

V piatok bude od 16:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za deti, ktoré sa pripravujú na prvé stretnutie s Božím milosrdenstvom vo sviatosti zmierenia a so živým Kristom v Eucharistii – a za ich rodiny.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Prihláška na prijatie sviatosti birmovania – žiaci 7. ročníka ZŠ a starší – po sv. omši v zákristii.

 

Spoločenstvo L'múry pozýva deti vo veku od 6 do 10 rokov na denný tábor,ktorý sa uskutoční na fare v termíne 20.-24.júla 2020. Kapacita tábora bude tento rok výrazne obmedzená. Prihlášky na tábor je možné dostať do utorka (30.06.) každý deň po sv.omšiach u Moniky alebo Matúša.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 9.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 10.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál