Oznamy 26.07.2020

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 27. júla 2020 do 02. augusta 2020

   

 

        

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

27.07.

Sv. Gorazda a spoločníkov,

spomienka

1800

  + Ján a Amália Bednárik a syn Ľuboš

Utorok

28.07.

 

1800

  

Streda

29.07.

Sv. Marty, spomienka

1800

  

Štvrtok

30.07.

Sv. Ignáca z Loyolykňaza,

titul farského kostola,

vigília slávnosti

1800

  + František Kadlec (nedožitých 80) a manželka Anka

Piatok

31.07.

Sv. Ignáca z Loyolykňaza,

titul farského kostola, slávnosť

1800

  Na poďakovanie s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Sobota

01.08.

Sv. Alfonza Márie de Ligouri,

biskupa a učiteľa Cirkvispomienka

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

Sv. Ignáca z Loyolykňaza,

titul farského kostola,

vigília slávnosti

1500

  Sobáš so sv. omšou

  Jaroslav Majcher – Kristína Ujlacká

1800

  Za tých, čo majú v auguste narodeniny alebo meniny

Nedeľa

02.08.

Sv. Ignáca z Loyolykňaza,

titul farského kostola, slávnosť

(18. Nedeľa

v cezročnom období)

0800

  + členovia ružencového bratstva

1000

  Za farníkov

 


 

    

 

Sv. omše aj modlitba ruženca (30 minút pred sv. omšou) budú v prípade priaznivého počasia na nádvorí fary.

Pokiaľ budú bohoslužby aj modlitba ruženca na nádvorí fary, chcel by som poprosiť o pomoc s rozkladaním stoličiek

hodinu pred sv. omšou.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na august.

Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly.

Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

V tomto týždnimáme oslavu titulu nášho farského kostola, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok až piatok od 16:00.

V piatok od 16:00 príde spovedať aj vdp. Ján Bašo.

Chorých, ktorých chodím spovedať na 1. piatok, budem spovedať v piatok od 08:30.

 

V piatok bude od 16:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za deti, ktoré sa pripravujú na prvé stretnutie s Božím milosrdenstvom vo sviatosti zmierenia a so živým Kristom v Eucharistii – a za ich rodiny.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Na budúcu nedeľu budeme mať vonkajšiu oslavu titulu nášho farského kostola a patróna našej farnosti sv. Ignáca z Loyoly.

Na budúcu nedeľu bude hodová ofera.

 

2. augusta (v nedeľu) možno získať vo farských a katedrálnych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“.

Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.

Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

 

Do konca augusta prebiehať zbierka školských pomôcok a hygienických potrieb pre ľudí v núdzi a pre Charitu.

Bližšie informácie sú na výveske.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 13.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 14.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál