Oznamy 29.11.2020

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 30. novembra 2020 do 06. decembra 2020

   

 

          

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

30.11.

Sv. Ondreja,

apoštola, sviatok

1800

  

Utorok

01.12.

 

1800

  + rodičia Lackovičoví a syn Marek

Streda

02.12.

 

1800

  + z rodiny Šiškovej a Blaškovej

Štvrtok

03.12.

Sv. Františka Xaverského,

kňaza, spomienka

1800

  

Piatok

04.12.

 

1800

  Na poďakovanie za 70 rokov života

Sobota

05.12. 

 

1600

  1515 Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  + Ľudovít Margitai

Nedeľa

06.12.

2. Adventná Nedeľa

0800

  + Mikuláš Adamkovič a rodičia z oboch strán

1000

  Za farníkov

 


 

    

 

Dnes bude jesenná zbierka na Charitu.

 

V nasledujúcom týždni máme 1. piatok v mesiaci a to je príležitosť pre našu duchovnú obnovu, zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok až štvrtok od 17:00 a v piatok od 16:00.

Vzhľadom na to, že nevieme, či bude umožnená sv. spoveď pred Vianocami za účasti viacerých kňazov, tak vás chcem poprosiť, aby ste využívali možnosť sv. spovede priebežne.

Chorých, ktorých chodím spovedať na 1. piatok, budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Pravidelná prvopiatková zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi bude v našej farnosti od pondelka 30.11. do nedele 06.12.2020. Prispieť môžete darovaním rôznych trvanlivých potravín.

 

Charita prosí o pomoc a tiež ďakuje všetkým, ktorí pamätajú na núdznych, ktorí žijú medzi nami.

 

V piatok bude od 16:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V sobotu po sv. omši o 16:00 bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Chorých, ktorí by sa chceli pred Vianocami zmieriť s Bohom a stretnúť sa s Kristom v Eucharistii nahláste prosím v zákristii alebo na fare. Týchto chorých budem spovedať (v rámci epidemiologických opatrení) v pondelok 14.12.2019 od 08:30.

 

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 14.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 15.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál