Oznamy 12.03.2023

 

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 13. marca 2023 do 19. marca 2023

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

13.03.

 

1500

  + Magdaléna Spálová

Utorok

14.03.

 

 

  

Streda

15.03.

 

1800

  + rodičia Geričoví, brat, sestra a ostatní + z rodiny

Štvrtok

16.03.

 

 

  

Piatok

17.03.

 

1800

  + Milan Bílik

Sobota

18.03.

 

1800

  + Jozef Šandor

Nedeľa

19.03.

4. Pôstna Nedeľa

0800

  + mama Eva

1000

  + rodičia Jozef a Margita, Ondrej a Alžbeta

  a starí rodičia  (streamovaná)

 

 

    

 

 

Na budúci týždeň ma bude zastupovať vdp. Tibor Sloboda.

 

Úmysly sv. omší budú posunuté na budúci týždeň.

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.

 

Spoločenstvá farnosti Leopoldov srdečne pozývajú na dve špeciálne krížové cesty.

Prvá z nich sa uskutoční o týždeň 19.3.2023 o 15:00. Bude to „Krížová cesta s mučeníkmi totality“, ktorú sa s nami v tom čase budú modliť aj odsúdení za mrežami leopoldovskej väznice. V prípade priaznivého počasia bude modlitba krížovej cesty spojená s obchádzaním väznice so začiatkom pri kostole a koncom na cintoríne. Detailné informácie o trase, vzdialenosti a priebehu budú v letáčiku na budúcu nedeľu.

Na Palmovú nedeľu 2.4.2023 o 18:00 pozývame na krížovú cestu s názvom „Živý. Mŕtvy. Večný.“Súčasťou modlitby je aj pätnásť piesní rozprávajúcich príbeh Ježišovho života a smrti.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00. Kto by sa chcel predmodlievať pobožnosť krížovej cesty, môže sa zapísať v zákristii (jednotlivci i spoločenstvá).

 

Odpustky v pôstnom období:

     1.     Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

     2.     Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 5.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 6.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Patrik Bacigál