Oznamy 27.5.2012

 

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 28. mája do 3. júna 2012

 

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

28.5.

Svätodušný

PONDELOK

1800

  Za + Mikuláša Adamkoviča a + starých rodičov

Utorok

29.5.

Féria

1800

  Za + Jozefínu Starečkovú

Streda

30.5.

Féria

1800

  Za + rodičov Habanikových Štefana a Máriu

Štvrtok

31.5.

Féria

1800

  Za + Jozefa a Janku Kavických

Piatok

1.6.

Sv. Justína

Mučeníka

1800

  Za + manžela Milana a Božiu pomoc v rodine

Sobota

2.6.

Féria

  1800   Za + Júliu a Ondreja a + z rodiny

Nedeľa

3.6.

NEDEĽA

Najsvätejšej Trojice

800

  Za + manžela Vincenta Slováka

  a ostatných + z rodiny

1000

  Za veriacich

 

 

 

V stredu pozývam deti na detskú sv. omšu,

v piatok mládež na mládežnícku sv. omšu.

Pred týmito sv. omšami je nácvik spevokolu o 1700hod. v pastoračnom centre.

Prosím deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, aby prišli na spevokol v stredu o 1700hod.,

budú sa učiť piesne na slávnosť 1.sv. prijímania.

 

V piatok bude poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej od 800hod. do 17.30hod.

Od 1730hod. bude pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.

 

V tomto týždni je prvý piatok mesiaca jún.

Spovedať budem pred sv. omšami v pondelok, utorok, vo štvrtok od 16.30hod.

V piatok spovedám od 1630 do 1730.

Birmovancov a deti spovedám v pondelok, utorok a vo štvrtok.

Chorých po mestečku spovedám v piatok od 8.30hod.

 

V stredu 30.5. o 1700hod. pozývame ctiteľov bl. sestry Zdenky na „hodinku so sestrou Zdenkou“.

                 Program: - slávnostný ruženec so sestrou Zdenkou

                                   - modlitby s bl. Zdenkou

                                   - uctenie relikvií sestry Zdenky

 

V sobotu o 1100hod. bude nácvik detí na 1. sv. prijímanie.

 

V sobotu 2.6. je prvá sobota, ktorá je zasvätená  zmiereniu a odproseniu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Veriaci, ktorí si vykonajú odprosujúcu pobožnosť k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie,

môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Podmienky – sv. zmierenia, sväté prijímanie, modlitba tretej časti ruženca

a 15 minút rozjímania nad tajomstvami ruženca.

Pozývam vás na modlitbu rozjímavého ruženca, ktorú začneme o 1700hod.

 

Od soboty 2.6. sa budeme modliť litánie a ruženec k Predrahej Krvi.

 

Od 1. júna budem zapisovať úmysly sv. omší na mesiac júl.

Končí sa Veľkonočné obdobie, od pondelka sa modlíme Anjel Pána.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č. 8.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola rodičov prvoprijímajúcich detí.

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

                                                                              Jozef Sudor, farár