Oznamy 3.6.2012

 

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 4. júna do 10. júna 2012

 

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

4.6.

Féria

1800

  Za + rodičov a Štefana

Utorok

5.6.

Sv. Bonifáca

Biskupa a Mučeníka

1800

  Za + rodičov Drgoňových, brata Štefana

  a ostatných + z rodiny

Streda

6.6.

Féria

1800

  Za + manžela a matku Alžbetu

Štvrtok

7.6.

Najsvätejšieho

Kristovho Tela

700

  Za veriacich

1800

  Za Božie požehnanie a svetlo Ducha Svätého

  pre Jozefa, Dušana a Martinu s rodinami

Piatok

8.6.

Féria

1800

  Za + rodičov Rudolfa a Jolanu

  a Magdalénu, Jána a Boženu

Sobota

9.6.

Féria

  1800   Za + manžela a syna

Nedeľa

10.6.

Desiata NEDEĽA

v cezročnom období

800

  Za veriacich

1000

  Za prvoprijímajúce deti

 

 

 

Pred sv. omšami sa modlíme litánie a ruženec k Predrahej Krvi Ježišovej.

 

Všetky prvoprijímajúce deti pozývam na deviatnik pred 1. sv. prijímaním, ktorý sa modlíme pred sv. omšami.

 

V pondelok o1700hod. bude nácvik detí na 1.sv. prijímanie, po ňom bude detská svätá omša.

Svätý ruženec v pondelok bude až po sv. omši.

V piatok pozývam mládež na mládežnícku sv. omšu.

 

V utorok o 1700hod. pozývam ctiteľov Božieho Milosrdenstva na „Modlitby ku sv. sestre Faustíne“.

          Program: - Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

                            - Čítanie z Denníčka sv. sestry Faustíny

                            - Modlitby so sv. sestrou Faustínou

 

Od stredy sa  budeme modliť deviatnik  k Božskému Srdcu Ježišovmu.

 

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Večer po sv. omši bude procesia na oslavu Kristovho Tela a Krvi.

Veriaci, ktorí sa zúčastnia na recitovaní hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu...,

môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Prosím deti, aby si priniesli lupienky kvetov, ktoré budú sypať pred Pánom Ježišom.

 

V piatok bude poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej od 800hod. do 1730hod.

 

V piatok sa začneme modliť novénu k Duchu Svätému pred misiami.

 

V sobotu o 830hod. bude sviatosť zmierenia pre dievčatá, rodičov a príbuzných

od 930 hod. pre chlapcov, rodičov a príbuzných detí, ktoré idú na 1. sv. prijímanie.

 

V nedeľu o1530hod. bude poďakovanie prvoprijímajúcich detí za dar prijatého Pána Ježiša.

 

Počas slávnosti prvého sv. prijímania prosím veriacich, aby všetky lavice v kostole nechali voľné.

 

V našej farnosti budú sväté misie od 17.6. do 24. 6., ktoré budú viesť otcovia misionári z rehole Minoritov.

Podrobný program bude na nástenke.

Sväté misie– to je milostivý čas, ktorý nám dáva Pán, aby sme sa zamysleli nad svojím životom, zmenili v ňom, čo je zlé a vylepšili, čo je dobré. Prijmime pozvanie k stolu Božieho Milosrdenstva. K plnej účasti na sv. misiách vás srdečne pozývam spolu s otcami misionármi.

Otcovia misionári budú vysluhovať sviatosť zmierenia chorým po domoch v piatok 22.6. od 930hod.,

preto vás prosím, aby ste nahlásili svojich blízkych aj s adresou po sv. omši v sakristii do stredy 20.6. 

 

Ďakujem za upratanie kostola rodičom prvoprijímajúcich detí :

- p.Pekarovičovej, p.Blaškovej, p.Husárovej, p.Golányovej, p.Luhovej, p.Kľačkovej, p.Baranovičovej, p. Fabovej a p. Fričovej.

V tomto týždni prosím o upratanie kostola rodičov detí, ktorí nemohli prísť.

Upratovať sa bude v sobotu o 1100hod.

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

                                                                              Jozef Sudor, farár