Oznamy 10.6.2012

 

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 11. júna do 17. júna 2012

 

 

         

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

11.6.

Sv. Barnabáša

Apoštola

1800

  Za + rodičov Imricha a Máriu, tetu Annu

Utorok

12.6.

Féria

1800

  Za + manžela Tibora a + z rodiny

Streda

13.6.

Sv. Anton Paduánsky

Kňaz a Učiteľ Cirkvi

 

 

Štvrtok

14.6.

Féria

1800

  Za + rodičov a nedožitých 70 rokov

Piatok

15.6.

Najsvätejšieho

Srdca Ježišovho

1800

  Za + manžela Jozefa

Sobota

16.6.

Nepoškvrneného Srdca

Panny Márie

800

  Za + Annu Ivaničovú

1800

  Za + Irenu a Štefana Ondrejakových a + z rodiny

Nedeľa

17.6.

Jedenásta NEDEĽA

v cezročnom období

800

  Za veriacich

1000

  Za + Karola Habiňáka

 

 

 

 

Prvoprijímajúce deti, pozývam vás na stretnutie s Pánom Ježišom v Eucharistii čo najčastejšie.

Ak môžete, príďte každý deň, aspoň v tomto týždni.

 

V týždni sa modlíme deviatnik  k Božskému Srdcu Ježišovmu a novénu k Duchu Svätému.

 

V utorok v predvečer 13. júna vás pozývam na Fatimskú pobožnosť o 1700hod.

 

V piatok bude poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej od 800hod. do 1600hod.

O 1700hod. sa začína slávnosť prijatia relikvie bl. D.M. Trčku, ktorý bol umučený v Leopoldovskej väznici.

Gréckokatolícka liturgia sa začne o 1800hod. Program je na nástenke.

Všetci ste srdečne pozvaní.

 

V sobotu 16. júna o 1700hod. pozývam všetkých na „večer s bl. Jánom Pavlom II.“

          Program: - Adorácia pri Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

                            - Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu

                            - Litánie k bl. Jánovi Pavlovi

                            - Uctenie relikvií bl. Jána Pavla II.

 

V našej farnosti budú sväté misie od 17.6. do 24. 6., ktoré budú viesť otcovia misionári z rehole Minoritov.

Podrobný program je na nástenke.

Sväté misie– to je milostivý čas, ktorý nám dáva Pán, aby sme sa zamysleli nad svojím životom,

zmenili v ňom, čo je zlé a vylepšili, čo je dobré.

Prijmime pozvanie k stolu Božieho Milosrdenstva.

K plnej účasti na sv. misiách vás srdečne pozývam spolu s otcami misionármi.

 

Otcovia misionári budú vysluhovať sviatosť zmierenia chorým po domoch v piatok 22.6. od 930hod.,

preto vás prosím, aby ste nahlásili svojich blízkych aj s adresou po sv. omši v sakristii do stredy 20.6..

 

Ďakujem za upratanie kostola rodičom prvoprijímajúcich detí.

V tomto týždni prosím o upratovanie skupinu č.9.

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

                                                                              Jozef Sudor, farár