Oznamy 11.12.2011

Rímskokatolícka Cirkev
farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb

od 12. decembra do 18. decembra 2011

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

12.12.

Prebl. Panny Márie  Guadalupskej

700

Za + manžela Jozefa a + z rodiny Kudlovej

Utorok

13.12.

Sv.  Lucie, panny a mučenice

 

700

Poďakovanie a prosba o ďaľšiu Božiu pomoc pre rodinu

Streda

14.12.

Sv.  Jána z Kríža, kňaza a učiteľa cirkvi

700

Za + rodičov Gergičových a Tomových

Štvrtok

15.12.

Féria

700

Za + Helenu Šimončičovú a manžela

Piatok

16.12.

Féria

700

Za + Rudolfa a Ernestínu Demeterovú

Sobota

17.12.

Féria

1800

Za + Františka a Apolóniu a + rodičov z oboch strán

Nedeľa

18.12.

 

Štvrtá adventná nedeľa v roku „B“

 

800

Poďakovanie a prosba o ďaľšiu Božiu pomoc

1000

Za veriacich

 

Od pondelka pozývam všetkých na rorátne sv. omše, ktoré budú ráno o 700hod. Deti, ktoré budú chodiť pravidelne, nech si prídu do sakristie zobrať lampášiky, ktoré si zapália na sv. omši.

Spoločná sviatosť zmierenia v našej farnosti bude v sobotu 17.12. od 1000-1200 a od 1400-1730 hod.

Prosím o nahlásenie chorých a nevládnych, pre ktorých žiadate sv. spoveď k Vianociam  v sakristii kostola do 11.12.

Prosím, aby ste to oznámili aj príbuzným, ktorí sa starajú o týchto ľudí. Pomôžme aj im prežiť pokojné Vianoce s novonarodeným Ježiškom aj v ich srdciach.

Spovedať  budem v stredu 21.12. 2011 od 8.30hod.

Prosím všetkých chorých, aj ich príbuzných o trpezlivosť.

Nedá sa presne určiť čas, kedy prídem. Za pochopenie vám ďakujem.

Prosím rodiny, ktoré by sa chceli zapojiť do predvianočného deviatnika „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“, aby sa prihlásili v sakristii. Potrebujeme 9 rodín, deviatnik začne 15.12. modlitbou v prvej rodine.

Úmysly sv. omší na mesiac január 2012 si môžete nahlasovať v sakristii po sv. omšiach.

Ďakujem všetkým, ktorí počas týždňa pomáhali pri prácach v kostole.

Ďakujeme za upratovanie skupine č.1. V tomto týždni prosíme o upratanie chrámu veriacich zo skupiny č.2.

Upratovať sa bude v piatok od 16.00hod.

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!
Jozef Sudor, farár