Oznamy 20.11.2016

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 21. novembra 2016 do 27. novembra 2016

 

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

21.11.

Obetovanie Panny Márie,

spomienka

0800

  + členovia ružencového bratstva

Utorok

22.11.

Féria

1800

  + rodičia Svetlíkoví

Streda

23.11.

Féria

1800

  + syn Marián a ostatní z rodiny z oboch strán

Štvrtok

24.11.

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza

a spoločníkov, mučeníkov,

spomienka

1800

  Za tých, čo majú v novembri narodeniny

  alebo meniny

Piatok

25.11.

Féria

1800

  + rodičia Žibekoví, Ondrusoví a dcéra Janka

Sobota

26.11.

Féria

1800

  + manžel Silvester

Nedeľa

27.11.

1. Adventná Nedeľa

0800

  + Emil Kandráč

1000

  Za farníkov

 

    

 

Dnes sa vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou sviatosťou Oltárnou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, určenej na sviatok Krista Kráľa, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

Dnešnou nedeľou končí rok milosrdenstva.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na december. Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly. Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

V pondelok večer končí Trnavská novéna.

 

Stretnutie s birmovancami v pondelok nebude.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Dňa 25. novembra 2016 - piatok - sa v Hlohovci uskutočnia HC.Chvály o 18:30 vo františkánskom kláštore. Na začiatok bude svätá omša, po ktorej bude nasledovať modlitba chvál a občerstvenie.

 

Budúca nedeľa je 1. adventnou nedeľou. Začíname ňou nový liturgický rok.

Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach požehnáme adventné vence.

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na Charitu.

 

Adventný koncert v podaní Chrámového zmiešaného zboru pri Františkánskom kostole v Hlohovci bude na budúcu nedeľu o 16:00 v kostole v Červeníku.

 

Oznamujeme členom SSV, že si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD po sv. omšiach v zákristii.

Členský poplatok je 5€. Ak by sa chcel stať niekto novým členom SSV, môže sa prihlásiť u p. Zlámalovej.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.12.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.13.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál