Oznamy 27.11.2016

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 28. novembra 2016 do 04. decembra 2016

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

28.11.

Féria

1800

  + manžel Anton Šoka

Utorok

29.11.

Féria

1800

  + rodičia Lackovičoví

Streda

30.11.

Féria

1800

  + manžel Ondrej

Štvrtok

01.12.

Féria

1800

  Na poďakovanie za životné jubileum

  a za ďalšiu Božiu pomoc

Piatok

02.12.

Féria

1800

  + manžel Ľubomír

Sobota

03.12.

Féria

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  + Ernest a Helena

Nedeľa

04.12.

2. Adventná Nedeľa

0800

  Na poďakovanie

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc pre Petra

1000

  Za farníkov

 

    

 

Dnes bude jesenná zbierka na Charitu.

 

Adventný koncert v podaní Chrámového zmiešaného zboru pri Františkánskom kostole v Hlohovci bude dnes o 16:00 v kostole v Červeníku.

 

V nasledujúcom týždni máme 1. piatok v mesiaci a to je príležitosť pre našu duchovnú obnovu, zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok, utorok, stredu a piatok od 16:00.

Chorých, ktorých chodím spovedať na 1. piatok, budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Stretnutie s rodičmi detí, ktoré by mali ísť v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie bude v utorok po sv. omši v pastoračnej miestnosti na fare.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Na budúcu nedeľu bude o 18:00 modlitba chvál.

 

Chorých, ktorí by sa chceli pred Vianocami zmieriť s Bohom a stretnúť sa s Kristom v Eucharistii nahláste prosím v zákristii alebo na fare. Týchto chorých budem spovedať v pondelok 12.12.2016 od 08:30.

 

Oznamujeme členom SSV, že si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD po sv. omšiach v zákristii.

Členský poplatok je 5€. Ak by sa chcel stať niekto novým členom SSV, môže sa prihlásiť u p. Zlámalovej.

 

Ešte sú voľné úmysly sv. omší na december.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.13.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.14.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál