Oznamy 18.12.2016

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 19. decembra 2016 do 25. decembra 2016

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

19.12.

Féria

1800

  Na poďakovanie za uzdravenie

Utorok

20.12.

Féria

1800

  + rodičia Vicánoví, manžel Jozef, syn Róbert

  a otec Ondrej Ľuba

Streda

21.12.

Féria

1800

  + Viktória Pirchanová

Štvrtok

22.12.

Féria

1800

  + rodičia František a Apolónia

  a sestry Mária a Veronika

Piatok

23.12.

Féria

1800

  + Mikuláš Adamkovič a rodičia z oboch strán

Sobota

24.12.

Narodenie Pána,

vigília slávnosti

0800

  + rodičia z oboch strán

Nedeľa

25.12.

Narodenie Pána,

slávnosť

0000

  Za dobrodincov chrámu a farnosti

0800

  + rodičia Hercegoví, Karaboví a brat Milan

1000

  Za farníkov

 

    

 

Počas týždňa budem spovedať podľa možnosti pred svätými omšami.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Deti a mládež budú na Štedrý deň od 09:00 roznášať po farnosti betlehemské svetlo.

Kto by chcel, aby mu ho priniesli domov, nech označí dvere bielou stužkou.

Tiež bude možnosť odniesť si betlehemské svetlo z kostola po rannej sv. omši (treba si priniesť sviečku alebo kahanec).

 

Od soboty večera končí liturgické obdobie Advent a začíname Vianočné obdobie.

 

Na slávnosť Narodenia Pána budeme mať vianočnú oferu.

 

Jasličková pobožnosť bude v nedeľu 25.12.o 17:00 v kostole.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.16 a tým, ktorí zostali pomôcť.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.17.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál