Oznamy 25.12.2016

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 26. decembra 2016 do 01. januára 2017

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

26.12.

Sv. Štefana,

prvého mučeníka, sviatok

0800

  + Peter a Terézia Ondrigoví a Karol Greňo s rodinami

1000

  + starí rodičia

Utorok

27.12.

Sv. Jána,

apoštola a evanjelistu, sviatok

1800

  + Alžbeta Vaváková a ostatní z rodiny

Streda

28.12.

Svätých Neviniatok,

mučeníkov, sviatok

0800

  Za tých, čo majú v decembri narodeniny

  alebo meniny

Štvrtok

29.12.

Féria

1800

  + rodičia Anna a Ján Kotvasoví

Piatok

30.12.

Svätej Rodiny Ježiša,

Márie a Jozefa, sviatok

1800

  + Ľudovít Vidlička, manželka Mária a starí rodičia

Sobota

31.12.

Bohorodičky Panny Márie,

vigília slávnosti

1700

  Fundačná svätá omša

Nedeľa

01.01.

Bohorodičky Panny Márie,

slávnosť

0800

  Za tých, čo majú v januári narodeniny alebo meniny

1000

  Za farníkov

 

    

 

Dnes o 17:00 bude jasličková pobožnosť. Pozývame hlavne všetky deti.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na január. Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly. Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

V utorok po sv. omši bude požehnanie vína, ktoré sa môže konať na sviatok sv. Jána.

 

Vo štvrtok od 17:00 vás pozývam na stretnutie pri modlitbe s blahoslavenou sestrou Zdenkou.

 

V piatok na sviatok Svätej rodiny si budú môcť manželia obnoviť svoje manželské sľuby.

Preto by bolo dobré, keby prišli na sv. omšu spoločne.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Kto sa na budúcu nedeľu zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu „Veni Creator Spiritus“, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

Aj tento rok sa naša farnosť zapojí do koledovania Dobrá novina. Koledovanie sa uskutoční dňa 06.01.2017 (v piatok) od 14:00. Kto by chcel prijať koledníkov, nech sa nahlási v zákristii najneskôr do 06.01.2017 po sv. omšiach. Pozývame hlavne seti a mládež, zvlášť birmovancov a prvoprijímajúce deti, ktorí by chceli pomôcť pri koledovaní, na nácvik 28.12.2016 o 15:00 v pastoračnej miestnosti na fare.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.17.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.1.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál