Oznamy 01.01.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 02. januára 2017 do 08. januára 2017

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

02.01.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora

Nazianského, biskupov

a učiteľov cirkvi, spomienka

 

1800

  + manžel Milan

Utorok

03.01.

Najsvätejšieho mena Ježiš,

ľubovoľná spomienka

 

  

Streda

04.01.

Féria

1800

  + Ján Vlasák

Štvrtok

05.01.

Zjavenie Pána,

vigília slávnosti

1800

  + Irena Ottingerová, manžel a rodičia z oboch strán

Piatok

06.01.

Zjavenie Pána,

slávnosť

0800

  + rodičia Mária a Karol Kavuliakoví

  a ostatní + z rodiny

1000

  Za farníkov

Sobota

07.01.

Féria

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša Za ružencové bratstvo

1800

  + Ľubomír Nosál

Nedeľa

08.01.

Krst Krista Pána,

sviatok

0800

  Za farníkov

1000

  Na poďakovanie za 80 rokov života

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

 

    

 

Vo štvrtok od 17:00 vás pozývam na stretnutie pri modlitbe so svätou sestrou Faustínou, apoštolkou Božieho milosrdenstva.

 

Chorých, ktorých chodím spovedať na 1. piatok, budem spovedať vo štvrtok od 08:30.

 

V piatok máme prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Pri svätých omšiach požehnáme Trojkráľovú vodu a kriedu.

 

Na Zjavenie Pána (06.01.), prípadne podľa dohody, budem požehnávať domy a byty.

Kto by ste si chceli dať požehnať dom alebo byt, nahláste sa v zákristii.

 

V piatok adorácia nebude.

 

Aj tento rok sa naša farnosť zapojí do koledovania Dobrá novina. Koledovanie sa uskutoční dňa 06.01.2017 (v piatok) od 14:00. Kto by chcel prijať koledníkov, nech sa nahlási v zákristii najneskôr do 06.01.2017 po sv. omšiach. Pozývame hlavne deti a mládež, zvlášť birmovancov a prvoprijímajúce deti, ktorí by chceli pomôcť pri koledovaní, na nácvik 02.01.2017 (v pondelok) o 15:00 v pastoračnej miestnosti na fare.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Budúcou nedeľou končíme Vianočné liturgické obdobie a začíname od nasledujúceho pondelka prvú časť liturgického obdobia „cez rok“.

 

Na budúcu nedeľu vás pozývame na modlitbu chvál, ktorá bude v našom kostole o 18:00.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.1.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.2.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál