Oznamy 15.01.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 16. januára 2017 do 22. januára 2017

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

16.01.

Féria

1800

  + Rudolf Jablonický

Utorok

17.01.

Sv. Antona,

opáta, spomienka

0800

  Za dôchodcov vo farnosti

1800

  + Magdaléna Gavorníková

Streda

18.01.

Féria

1800

  + matka Mária

  a ostatní + z rodiny Feckovej a Findišovej

Štvrtok

19.01.

Féria

1800

  + manžel Milan, brat Ján a ostatní + z rodiny

Piatok

20.01.

Féria

1800

  + rodičia Galoví a starí rodičia z oboch strán

Sobota

21.01.

Sv. Agnesy,

panny a mučenice, spomienka

1800

  + manžel Emil, otec Jozef a ostatní + z rodiny

Nedeľa

22.01.

3. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  + manžel Vincent, rodičia z oboch strán

  a ostatní + z rodiny

1000

  Za farníkov

 

    

 

Dnes bude zbierka pre potreby farnosti.

 

V utorok 17.01. bude po rannej sv. omši do večernej sv. omše v kostole výročná arcidiecézna poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Vložme do nej vďaky a prosby celej našej arcidiecézy.

 

Stretnutie s rodičmi žiakov, ktorí by mali ísť v budúcom školskom roku na 1. sv. prijímanie (žiakov 2. ročníka ZŠ) bude v utorok po sv. omši v pastoračnej miestnosti na fare.

 

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Dňa 20. januára 2017 - piatok - sa v Hlohovci uskutočnia HC.Chvály o 18:30 vo františkánskom kláštore.

Na začiatok bude chválová svätá omša, po ktorej bude nasledovať modlitba chvál a občerstvenie.

 

Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať,  konáme vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierku. V minulom roku sa  vyzbieralo 26.655,49€. Vďaka Vaším milodarom sme mohli finančne pomôcť 7 katolíckym školám pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy. Za všetky milodary Vám vyprosujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy.

 

Farnosť Leopoldov a farnosť Červeník srdečne všetkých pozývajú na 11. ročník tradičného Farského plesu.

Farský ples sa bude konať v piatok, 17. februára 2017, v Reštaurácii Miháliková v Červeníku.

Vstupenky je možné rezervovať a zakúpiť na pošte u p. Cibulovej a v Červeníku na Obecnom úrade.

Viac informácií na plagáte na výveske.

 

V našej farnosti začneme 24.februára kurz Objav Krista.Je to formačný dynamický evanjelizačný kurz, ktorý sa bude konať vždy v piatok počas siedmich týždňov, so začiatkom o 19-tej hodine. Začína sa spoločnou večerou, ktorá je zdarma, pokračuje prednáškou a rozhovormi v skupinkách. Cieľom kurzu je nadviazať vzťah s Ježišom, objaviť lásku Boha Otca a dostať silu Ducha Svätého pre kresťanský život. Tiež, čo je veľmi dôležité, zažiť lásku, prijatie a radosť v spoločenstve veriacich ľudí.

Kapacita pastoračného centra, kde sa kurz bude konať, je obmedzená, nenechávajte si prosím, prihlásenie na poslednú chvíľu.

Bližšie informácie sú v prihláške vzadu v kostole na stolíku.

Všetci ste srdečne pozvaní!

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.3.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.4.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál