Oznamy 29.01.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 30. januára 2017 do 05. februára 2017

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

30.01.

Féria

1800

  + Jozef a Janka Kavickí a ostatní + z rodiny

Utorok

31.01.

Sv. Jána Bosca,

kňaza, spomienka

1800

  + manžel Karol, rodičia z oboch strán

  a rodina Svetlíková

Streda

01.02.

Féria

1800

  + Pavol Kulich

Štvrtok

02.02.

Obetovanie pána,

sviatok

1800

  + manžel Štefan a rodičia z oboch strán

Piatok

03.02.

Féria

1800

  + Peter Luha

Sobota

04.02.

Féria

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  + manžel, rodičia z oboch strán a Štefan

Nedeľa

05.02.

5. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  Za farníkov

1000

  Na poďakovanie za 60 rokov života s prosbou

  o zdravie a dary Ducha Svätého pre celú rodinu

 

    

 

Zbierka na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy minulú nedeľu vyniesla 550,43€.

Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

V tomto týždni máme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom druhými ľuďmi i sebou samými.

Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok, utorok a stredu od 16:00 a vo štvrtok a piatok od 15:00.

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

V utorok od 17:00 vás pozývam na stretnutie pri modlitbe s blahoslavenou sestrou Zdenkou.

 

Vo štvrtok na úvod svätej omše budeme požehnávať sviece, ľudovo nazývané Hromničky.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V piatok namiesto požehnania na záver svätej omše bude svätoblažejské požehnanie.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Farnosť Leopoldov a farnosť Červeník srdečne všetkých pozývajú na 11. ročník tradičného Farského plesu.

Farský ples sa bude konať v piatok, 17. februára 2017, v Reštaurácii Miháliková v Červeníku.

Vstupenky je možné rezervovať a zakúpiť na pošte u p. Cibulovej a v Červeníku na Obecnom úrade.

Viac informácií na plagáte na výveske.

 

V našej farnosti začneme 24.februára kurz Objav Krista.

Je to formačný dynamický evanjelizačný kurz, ktorý sa bude konať vždy v piatok počas siedmich týždňov, so začiatkom o 19-tej hodine. Začína sa spoločnou večerou, ktorá je zdarma, pokračuje prednáškou a rozhovormi v skupinkách. Cieľom kurzu je nadviazať vzťah s Ježišom, objaviť lásku Boha Otca a dostať silu Ducha Svätého pre kresťanský život. Tiež, čo je veľmi dôležité, zažiť lásku, prijatie a radosť v spoločenstve veriacich ľudí.

Kapacita pastoračného centra, kde sa kurz bude konať, je obmedzená, nenechávajte si prosím, prihlásenie na poslednú chvíľu. Bližšie informácie sú v prihláške vzadu v kostole na stolíku. Všetci ste srdečne pozvaní!

 

Hnutie kresťanských rodín pozýva snúbenecké páry na víkendový program Ohne stretnutie snúbencov (10.-12.03.2017) a manželské páry na Originálne manželské rekolekcie (31.03.-02.04.2017) v kláštore sestier františkánok v Melčiciach – Lieskovom. Viac informácií na plagáte na výveske.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.5.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.6.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál