Oznamy 26.02.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 27. februára 2017 do 05. marca 2017

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

27.02.

Féria

1800

  + rodičia Ján a Júlia Horváthoví

  a + rodičia z oboch strán

Utorok

28.02.

Féria

0800

  + manžel a syn Ľubomír

Streda

01.03.

Popolcová streda

1800

  + Imrich a ostatní z rodiny

Štvrtok

02.03.

Féria

1800

  + Rudolf Holik

Piatok

03.03.

Féria

1800

  + Bernard a Elena Lackovičoví

Sobota

04.03.

Féria

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  + Stanislav a Matilda Štalmachoví, brat Vladimír

  a ostatní z rodiny Součkovej a Bočekovej

Nedeľa

05.03.

1. Pôstna Nedeľa

0800

  + Peter a Margita

1000

  Za farníkov

 

    

 

Zbierka pre potreby farnosti minulú nedeľu vyniesla 1377,65€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

V tomto týždni máme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok a stredu od 16:00, v utorok po sv. omši a vo štvrtok a piatok od 15:00.

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

V pondelok od 17:00 vás pozývam na stretnutie pri modlitbe s blahoslavenou sestrou Zdenkou.

 

V stredu začíname pôstne obdobie.

V tento deň je predpísaný prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitých pokrmov zaväzuje všetkých od dovŕšených 14. rokov, pôst sú povinní zachovať tí, ktorí dovŕšili 18. rok života do začatého 60. roku.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na Charitu.

 

Na budúcu nedeľu o 16:00 bude vo farskom pastoračnom centre v Červeníku prednáška Mgr. Márie Dedovej, PhD. na tému „Odpustenie (nielen) v manželstve“.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00.

 

Odpustky v pôstnom období:

1.    Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

2.    Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Od 06.03. do 12.03.2017 budeme mať v niektorých farnostiach nášho dekanátu duchovnú obnovu na tému Hlavné čnosti a hriechy. Viac informácií je na plagáte na výveske.

 

Ešte sú voľné úmysly sv. omší na marec.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.9.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.10.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál