Oznamy 05.03.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 06. marca 2017 do 12. marca 2017

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

06.03.

Féria

1800

  + Alexander a Zuzana Blažoví

Utorok

07.03.

Féria

1800

  + manžel Imrich a sestra

Streda

08.03.

Féria

1800

  + rodičia Pavol a Františka Košťáloví

Štvrtok

09.03.

Féria

1800

  + z rodiny Markovej a Vittekovej

Piatok

10.03.

Féria

1800

  + rodičia Anna a Ján Kotvasoví

Sobota

11.03.

Féria

1800

  + Jozef Pestun a rodičia z oboch strán

Nedeľa

12.03.

2. Pôstna Nedeľa

0800

  Na poďakovanie za 60 rokov života

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

1000

  Za farníkov

 

    

 

Dnes bude jarná zbierka na Charitu.

 

Dnes o 16:00 bude vo farskom pastoračnom centre v Červeníku prednáška Mgr. Márie Dedovej, PhD. na tému „Odpustenie (nielen) v manželstve“.

 

Od zajtra budeme mať počas celého týždňa v niektorých farnostiach nášho dekanátu duchovnú obnovu na tému Hlavné čnosti a hriechy. Viac informácií je na plagáte na výveske.

 

Jarné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu, záväzný je jeden deň. Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Od piatku 10.03. sa začneme modliť deviatnik ku sv. Jozefovi 10 minút pred sv. omšou.

 

Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila na aktuálne pôstne obdobie už šiesty ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Už malým príspevkom do papierovej pôstnej krabičky tak môžete veľmi pomôcť deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sme spoločne vyzbierali sumuviac ako 190 tisíc Eur, vďaka ktorým sme v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande vybudovali novú budovu škôlky a nové odborné učebne. V susednej Rwande sme v spolupráci s rehoľou pallotínov otvorili Centrum sv. Vincenta Pallotti pre deti. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček v podobe DVD – Pod krídlami, ktoré je súčasťou každej obálky s pôstnou krabičkou. Pôstne krabičky sú k dispozícii vzadu na stolíku. Viac informácií nájdete na www.postnakrabicka.sk.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00.

Dnes sa budú krížovú cestu o 15:00 modliť mladí a hneď po nej bude Eduard Heger, člen Spoločenstva pri Dóme sv. Martina v Bratislave a poslanec NR SR, hovoriť na tému Pokánie.

 

Odpustky v pôstnom období:

1.    Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

2.    Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.10.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.11.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál