Oznamy 19.03.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 20. marca 2017 do 26. marca 2017

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

20.03.

Sv. Jozefa, 

ženícha Panny Márie, slávnosť

1800

  + manžel Jozef, brat Ján a rodičia z oboch strán

Utorok

21.03.

Féria

1800

  + Anton Hladek a Milan Burda

Streda

22.03.

Féria

1800

  Za zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá

Štvrtok

23.03.

Féria

1800

  + Peter a ostatní + z rodiny Luhovej a Šípkovej

Piatok

24.03.

Zvestovanie Pána, 

vigília slávnosti

1800

  + manžel, rodičia z oboch strán a ostatní + z rodiny

Sobota

25.03.

Zvestovanie Pána, 

slávnosť

0800

  Za tých, čo majú v marci narodeniny alebo meniny

1800

  + Helena Bistáková a brat Štefan

Nedeľa

26.03.

4. Pôstna Nedeľa

0800

  Za zdravie v rodine

1000

  Za farníkov

 

    

 

Od včera začali Misie v Hlohovci. Viac informácií na plagáte na výveske.

 

Stretnutie s rodičmi detí, ktoré majú ísť v tomto roku na 1. sv. prijímanie bude v utorok po sv. omši na fare.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V piatok vás pozývam na modlitbu krížovej cesty s blahoslaveným Metodom Dominikom Trčkom.

Po sv. omši bude možnosť uctiť si jeho relikvie.

 

Na budúcu sobotu 25.03.2017 od 14:00 do 18:00 bude vo FPC v Červeníku burza ošatenia. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Na budúci týždeň sa posúva čas o hodinu dopredu.

 

Budúca nedeľa je radostnou nedeľou  (Laetare).

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.

 

Na budúcu nedeľu vás pozývame na modlitbu chvál, ktorá bude v našom kostole o 18:00.

 

Chorých, ktorí by sa chceli pred Veľkou nocou zmieriť s Bohom a prijať Eucharistiu a pomazanie chorých, nahláste, prosím, v zákristii alebo na fare. Týchto chorých budem chodiť spovedať v pondelok 03.04.2017 od 08:30.

 

Púť dekanátu Hlohovec po stopách duchovného odkazu Jána Pavla II. bude v dňoch 26.-28.09.2017.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na fare. Viac informácií na výveske.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00.

 

Odpustky v pôstnom období:

1.   Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

2.   Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.12.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.13.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál