Oznamy 26.03.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 27. marca 2017 do 02. apríla 2017

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

27.03.

Féria

1800

  + Jozef, Anna a Valéria Zlámaloví

  a starí rodičia Zlámaloví, Bartonoví a Srnčíkoví

Utorok

28.03.

Féria

1800

  Za zdravie Jozefa a celej rodiny

Streda

29.03.

Féria

1800

  + členovia ružencového bratstva

Štvrtok

30.03.

Féria

1800

  Na poďakovanie za 70 rokov života s prosbou

  o Božie požehnanie a pomoc pre Máriu

Piatok

31.03.

Féria

1800

  + Anna Petríková

Sobota

01.04.

Féria

0730

  za ružencové bratstvo

  a po sv. omši modlitba posvätného ruženca

1800

  Na úmysel Ordinára

Nedeľa

02.04.

5. Pôstna Nedeľa

0800

  Za tých, čo majú v apríli narodeniny alebo meniny

1000

  Za farníkov

 

    

 

Dnes bude zbierka pre potreby farnosti.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na apríl. Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly. Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

V stredu od 17:30 bude pobožnosť krížovej cesty, ktorú budú mať deti a bude určená hlavne pre deti.

 

Vo štvrtok od 17:00 bude pobožnosť krížovej cesty s blahoslavenou sestrou Zdenkou.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:00 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev. Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Od budúcej soboty začíname spovedanie pred Veľkou nocou za účasti viacerých kňazov. Na budúcu sobotu spovedáme dopoludnia v Maduniciach, Horných Zeleniaciach a Siladiciach a popoludní v Šulekove a na budúcu nedeľu popoludní v Bučanoch.

Chcel by som vás poprosiť, aby ste si pozreli čas určený na spovedanie, lebo sú tam zmeny.

V Leopoldove sa bude spovedať v sobotu pred Kvetnou nedeľou dopoludnia od 09:00 do 11:30 a popoludní od 13:00 do 15:00.

Chorých, ktorí by sa chceli pred Veľkou nocou zmieriť s Bohom a prijať Eucharistiu a pomazanie chorých, nahláste, prosím, v zákristii alebo na fare. Týchto chorých budem chodiť spovedať v pondelok 03.04.2017 od 08:30.

 

Púť dekanátu Hlohovec po stopách duchovného odkazu Jána Pavla II. bude v dňoch 26.-28.09.2017.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na fare. Viac informácií na výveske.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 a v nedeľu od 15:00.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.13.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.14.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál