Oznamy 02.04.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 03. apríla 2017 do 09. apríla 2017

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

03.04.

Féria

0700

  Za chorých

Utorok

04.04.

Féria

0700

  + členovia ružencového bratstva

Streda

05.04.

Féria

1800

  Na poďakovanie za 90 rokov života

Štvrtok

06.04.

Féria

0700

  Na úmysel celebranta

Piatok

07.04.

Féria

0700

  Na úmysel celebranta

1800

  Pobožnosť Krížovej cesty

  a po nej krátka bohoslužba slova so sv. prijímaním

Sobota

08.04.

Féria

0900 - 1130

  Možnosť prijať sviatosť zmierenia

1300 - 1500

  Možnosť prijať sviatosť zmierenia

1800

  + rodičia Jozef, Margita, Ondrej

  a starí rodičia z oboch strán

Nedeľa

09.04.

Kvetná Nedeľa

0800

  + manžel Pavol

1000

  Za farníkov

 

    

 

Zbierka pre potreby farnosti minulú nedeľu vyniesla 1490,83€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Pokračujeme v spovedaní pred Veľkou nocou za účasti viacerých kňazov.

Dnes spovedáme popoludní v Bučanoch, v utorok popoludní v Ratkovciach a Žlkovciach, vo štvrtok dopoludnia aj popoludní v Červeníku, v piatok popoludní v Trakoviciach, v sobotu od 09:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:00 v Leopoldove a na budúcu nedeľu popoludní v Malženiciach.

Rozpis spovedaní je na výveske. Využite ponúknuté možnosti na zmierenie s Bohom, ktoré nás môže viesť k zmiereniu na ostatných rovinách nášho života.

Chcel by som vás poprosiť, aby ste si pozreli čas určený na spovedanie, lebo sú tam zmeny.

Chorých, ktorí by sa chceli pred Veľkou nocou zmieriť s Bohom a prijať Eucharistiu a pomazanie chorých, nahláste, prosím, v zákristii alebo na fare. Týchto chorých budem chodiť spovedať zajtra - v pondelok 03.04.2017 od 08:30.

Chorých, ktorých chodím spovedať na 1. piatok,  budem spovedať v piatok od 08:30.

 

V piatok adorácia nebude.

 

Vzadu pri stolíku s obetnými darmi je pokladnička určená na kvety do kostola – teraz zvlášť k Veľkej noci.

 

Púť dekanátu Hlohovec po stopách duchovného odkazu Jána Pavla II. bude v dňoch 26.-28.09.2017.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na fare. Viac informácií na výveske.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok a v nedeľu.

 

Odpustky v pôstnom období:

1.   Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

2.   Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.14.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.15.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál