Oznamy 09.04.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 10. apríla 2017 do 16. apríla 2017

   

 

 

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

10.04.

Féria

1800

  + Jarmila Horváthová

Utorok

11.04.

Féria

1800

  + Vojtech a rodičia z oboch strán

Streda

12.04.

Féria

1800

  + Veronika Sitárová

Štvrtok

13.04.

Zelený Štvrtok

1800

  Za kňazov – možnosť poklony

  Najsvätejšej sviatosti Oltárnej do 21:00

Piatok

14.04.

Veľký Piatok

1000

  Pobožnosť krížovej cesty

1500

  Obrady Veľkého piatku a po nich možnosť

  poklony pri Božom hrobe do 21:00

Sobota

15.04.

Biela Sobota

Veľkonočná vigília

0800

  Možnosť poklony pri Božom hrobe do 19:30

2000

  Veľkonočná vigília

  Za dobrodincov chrámu a farnosti

Nedeľa

16.04.

Veľkonočná Nedeľa

0800

  + Regina

1000

  Za farníkov

 

    

 

Začíname Veľký týždeň, kedy si pripomíname najdôležitejšie udalosti našej spásy.

Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa - Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania je žiarivým vrcholom celého liturgického roka.

 

ZELENÝ ŠTVRTOK

- Missa Chrismatis - omša svätenia olejov bude v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave o 09:30.

- Pri večernej svätej omši na pamiatku Pánovej večere sa koná obrad umývania nôh.

- Po svätej omši prenesieme Najsvätejšiu sviatosť do bočného oltára. Poklonou chceme bdieť s Pánom Ježišom, ktorý prežíval agóniu v Getsemanskej záhrade.

 

VEĽKÝ PIATOK

- Je dňom pokánia záväzným v celej Cirkvi - veriaci sa majú zdržiavať mäsitého pokrmu a zachovávať pôst. Zdržovanie sa mäsitých pokrmov zaväzuje všetkých od 14. r. nahor, pôst sú povinní zachovať tí, ktorí dovŕšili 18. rok života do začatého 60. roku. - odporúča sa predĺžiť tento pôst aj na Bielu sobotu.

- Podľa pradávnej tradície Cirkev v tento deň neslávi Eucharistiu, rozjíma o umučení Pána Ježiša a uctieva si kríž.

- V piatok bude pobožnosť krížovej cesty v prípade priaznivého počasia vonku. Pôjdeme od kostola ku cintorínu.

- Začíname deviatnik k Božiemu milosrdenstvu – 30 minút pred obradmi alebo sv. omšami, čiže v piatok o 14:30.

 

BIELA SOBOTA

- Po celý deň bude možnosť uctiť si Krista ležiaceho v hrobe a vykonať poklonu Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Skúsme si v tento deň nájsť čas.

- Milodary odovzdané do pokladničky pri Božom hrobe budú poslané prostredníctvom arcibiskupského úradu na udržiavanie chrámov a pomoc Cirkvi vo Svätej zemi.

 

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

- Koná sa v noci - nesmie sa začať pred súmrakom a má sa skončiť pred svitaním nedeľného rána. Liturgia Veľkonočnej vigílie je bohatá a dlhšia ako zvyčajne, treba s tým počítať.

- Treba si priniesť sviece, ktoré bude každý potrebovať  pri obrade svetla, pri obnove krstných sľubov.

 

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca - a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj k ľahkému hriechu) možno získať:

1.   pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo(Ench. indulgentiarum, conc. 59);

2.   za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok(conc. 17)

3.   za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie(conc. 70).

 

Požehnanie veľkonočných pokrmov bude po veľkonočnej vigílii.

 

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná farská ofera.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.15.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola dobrovoľníkov – po Veľkonočnej vigílii.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál