Oznamy 28.05.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 29. mája 2017 do 04. júna 2017

   

 

      

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

29.05.

Féria

0700

  Za Božiu pomoc pri maturitách

Utorok

30.05.

Féria

1800

  + Marta Micháleková

Streda

31.05.

Féria

1800

  + rodičia Ondriakoví a starí rodičia z oboch strán

Štvrtok

01.06.

Sv. Justína,

mučeníka, spomienka

1800

  + členovia ružencového bratstva

Piatok

02.06.

Féria

1800

  + Viliam

Sobota

03.06.

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov,

mučeníkov, spomienka

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej sv. omša za ružencové bratstvo

1800

  Na úmysel Ordinára

Nedeľa

04.06.

Zoslanie Ducha Svätého,

slávnosť

0800

  Za tých, čo majú v júni narodeniny alebo meniny

1000

  Za farníkov

 

    

 

Osobitne by som sa chcel poďakovať všetkým rodičom a deťom zúčastneným na slávnosti prvého prijatia Eucharistie, pre ktorých to nebola iba pekná slávnosť, ale prehĺbenie života s Kristom prítomným v Eucharistii a odpúšťajúcim vo sviatosti zmierenia.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na jún. Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly. Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

Dnes bude zbierka na katolícke masmédiá.

 

Stretnutie s rodičmi druhákov, ktorí by mali ísť na budúci rok na 1. sv. prijímanie, bude v utorok po sv. omši na fare.

 

V nasledujúcom týždni máme 1. piatok v mesiaci a to je príležitosť pre našu duchovnú obnovu, zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok po rannej sv. omši a v utorok až piatok od 16:00.

Chorých, ktorých chodím spovedať na 1. piatok, budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu.

Záväzný je iba jeden deň.

Obsahom letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

 

Pokračujeme v deviatniku k Duchu Svätému. Budeme sa ho modliť spolu s Loretánskymi litániami alebo litániami k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 25 minút pred sv. omšou.

 

Mesiac jún je mesiacom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:30 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za deti, ktoré sa stretli prvýkrát s Božím milosrdenstvom vo sviatosti zmierenia a so živým Kristom v Eucharistii – a za ich rodiny. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Na 1. piatok bude pred sv. omšou od 16:00 spovedať a potom celebrovať sv. omšu ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, za živých i zosnulých šíriteľov, dobrodincov a čitateľov Posla BSJ aj za našu farnosť vdp. Ján Ďurica, SJ.

Po sv. omši môže byť premietnuté 40 minútové video „Ježišovo Srdce v dejinách“.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev. Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

V sobotu bude večerná sv. omša zo Svätodušnej vigílie– tak ako na veľkonočnú vigíliu bude viac čítaní zo Starého zákona, aby sme lepšie mohli vnímať dar Zoslania Ducha Svätého. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Na budúcu nedeľu bude od 18:00 modlitba chvál.

 

Mladí farnosti pozývajú mládež na Oázové leto v dňoch od 16. do 27.07.2017 a všetkých školákov na denný tábor, ktorý sa bude konať od 14. do 18. 08.2017. Bližšie informácie na plagátoch na výveske. PS: Ak by ste chceli pomôcť so zaplatením táborov pre účastníkov zo slabších pomerov, dajte nám o sebe vedieť. Kontakt je na plagáte. Ďakujeme.

 

Ohlášky:

Sviatosť manželstva chcú prijať Miroslav Kavala a Zuzana Vihonská. Kto by vedel o nejakej prekážke na prijatie sviatosti manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.

Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Zahuranec a Simona Snopková. Kto by vedel o nejakej prekážke na prijatie sviatosti manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.5.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.6.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál