Oznamy 11.06.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 12. júna 2017 do 18. júna 2017

   

 

      

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

12.06.

Féria

1800

  Na poďakovanie za 70 rokov života s prosbou

  o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu Panny Márie

Utorok

13.06.

Sv. Antona Paduánskeho,

kňaza a učiteľa cirkvi,

sviatok

0800

  Na úmysel

Streda

14.06.

Najsvätejšieho Kristovho Tela

a Krvi, vigília slávnosti

1800

  + Ján Svačina

Štvrtok

15.06.

Najsvätejšieho Kristovho Tela

a Krvi, slávnosť

0700

  Za farníkov

1800

  + Jozef, Mária, Milan a Oľga Patajoví

  a starí rodičia Patajoví a Krausoví

Piatok

16.06.

Féria

1800

  + Karol Habiňák, rodičia z oboch strán

  a rodina Svetlíková

Sobota

17.06.

Féria

1800

  + brat, rodičia a starí rodičia

Nedeľa

18.06.

11. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  Na poďakovanie za životné jubileá v rodine

1000

  Za farníkov

 

    

 

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k Noci kostolov 2017.

 

Ktorí ste si objednali Jeruzalemskú bibliu, môžete si ju vyzdvihnúť na fare.

 

Zomrel vdp. Peter Kučera, pohrebná sv. omša bude v Hlohovci v utorok o 14:30.

 

Mesiac jún je mesiacom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Budeme sa pred sv. omšami modlievať litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 15 minút pred sv. omšami.

 

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.

V prípade priaznivého počasia budeme mať procesiu po námestí. Deti, ktoré by chceli rozsýpať lupienky počas procesie, nech si prinesú košíky na lupienky; bolo by pekné, keby prišli hlavne deti, ktoré boli v tomto roku na 1. sv. prijímaní. Kto by ste mali lupienky z kvetov, ktoré by sa mohli použiť pri procesii, môžete ich priniesť vo štvrtok pred sv. omšou.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:30 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za deti, ktoré sa stretli prvýkrát s Božím milosrdenstvom vo sviatosti zmierenia a so živým Kristom v Eucharistii – a za ich rodiny. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti (strecha na fare).

 

Ohlášky:Sviatosť manželstva chcú prijať Jozef Krilek a Michaela Šlachtičová.

Kto by vedel o nejakej prekážke na prijatie sviatosti manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.7.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.8. 

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál