Oznamy 25.06.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 26. júna 2017 do 02. júla 2017

   

 

      

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

26.06.

Féria

1800

  + manžel a rodičia z oboch strán

Utorok

27.06.

Féria

1800

  + Jozef Ondriáš a ostatní z rodiny

Streda

28.06.

Sv. Petra a Pavla,

apoštolov, vigília slávnosti

1800

  + Margita Šoltýsová, rodičia a syn Milan

Štvrtok

29.06.

Sv. Petra a Pavla,

apoštolov, slávnosť

0700

  Za farníkov

1800

  Na poďakovanie za 80 rokov života

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Piatok

30.06.

Féria

1700

  Na poďakovanie za uplynulý školský rok

Sobota

01.07.

Féria

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  Za farníkov

Nedeľa

02.07.

13. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  + Irena Grígelová

1000

  Na poďakovanie Pánu Bohu za dožité jubileum

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

 

    

 

Zbierka pre potreby farnosti minulú nedeľu vyniesla 1445,07€.

Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

Dnes bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na júl. Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly. Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

Mesiac jún je mesiacom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, litánie sa budeme modliť 15 minút pred sv. omšami.

 

V tomto týždni ukončíme školský rok a tak by som chcel povzbudiť žiakov i pedagógov, aby školský rok ukončili v Božej milosti – možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 16:00 a vo štvrtok aj po rannej sv. omši.

V piatok zakončíme školský rok poďakovaním pri svätej omšio 17:00, na ktorú pozývame všetkých žiakov a pedagógov.

Po svätej omši bude vo farskej záhrade grilovačka.

 

V stredu od 17:00 vás pozývam na stretnutie pri modlitbe s blahoslavenou sestrou Zdenkou.

 

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov.

 

V piatok bude od 08:00 do 16:30 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za deti, ktoré sa stretli prvýkrát s Božím milosrdenstvom vo sviatosti zmierenia a so živým Kristom v Eucharistii – a za ich rodiny. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.9.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.10.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál