Oznamy 23.07.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 24. júla 2017 do 30. júla 2017

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

24.07. 

Féria

1800

  + rodičia z oboch strán a bratia Štefan a Jozef

Utorok

25.07.

Sv. Jakuba,

apoštola, sviatok

1800

  + rodičia Michal a Jozefína a synovia

Streda

26.07.

Sv. Joachima a Anny,

rodičov Panny Máriespomienka

1800

  Na poďakovanie

Štvrtok

27.07.

Sv. Gorazda a spoločníkov,

spomienka

1800

  + Ernest a Helena

Piatok

28.07.

Féria

1800

  + Mária a ostatní + z rodiny

Sobota

29.07.

Sv. Marty, spomienka

1800

  Na poďakovanie za 40 rokov manželstva

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza,

titul farského kostola,

vigília slávnosti

Nedeľa

30.07.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza,

titul farského kostola, slávnosť

(17. Nedeľa v cezročnom období)

0800

  Za dobrodincov chrámu a farnosti

1000

  Za farníkov

 

    

 

Dnes je výročný deň smrti blahoslaveného Vasiľa Hopku, prešovského pomocného biskupa.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na august. Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly. Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

V tomto týždni máme oslavu titulu nášho farského kostola, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok až piatok od 16:00.

Chorých, ktorých chodím spovedať na 1. piatok, budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Pokračujeme v deviatniku k sv. Ignácovi, patrónovi našej farnosti. Budeme sa ho modliť 15 minút pred sv. omšou.

Tým začína aj duchovná príprava na hody – oslavy Boha za dar patróna našej farnosti sv. Ignáca.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:30 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Vo štvrtok od 17:00 vás pozývam na stretnutie pri modlitbe s blahoslavenou sestrou Zdenkou.

 

Na budúcu nedeľu budeme mať vonkajšiu oslavu titulu nášho farského kostola a patróna našej farnosti sv. Ignáca z Loyoly. V prípade priaznivého počasia bude sv. omša o 10:00 na námestí.

 

Na budúcu nedeľu bude hodová ofera.

 

V nedeľu 06.08.2017 bude v Červeníku sv. omša pri zvonici o 10:30.

Z tohto dôvodu budú upravené aj sv. omše v Leopoldove - budú o 07:30 a o 09:00.

 

Chcel by som sa poďakovať všetkým ženám, ktoré upratujú kostol. Tiež by som ich chcel poprosiť, aby v prípade, že sa nemôžu zúčastniť upratovania kostola, oznámili to na fare alebo u pani Kalickej. Vďaka.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.13.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.14.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál