Oznamy 30.07.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 31. júla 2017 do 06. augusta 2017

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

31.07. 

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza,

titul farského kostola, slávnosť

1800

  + Viliam a Branislav

Utorok

01.08.

Sv. Alfonza Márie de Liguori,

biskupa a učiteľa cirkvispomienka

1800

  + Amália Bednáriková, manžel Ján a syn Ľubomír

Streda

02.08.

Féria

1800

  + starí rodičia Bartoškoví a Maaroví a ich dcéry

Štvrtok

03.08.

Féria

1800

  Na poďakovanie za 35 rokov života

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Piatok

04.08.

Sv. Jána Máriu Vianneya,

kňazaspomienka

1800

  Na poďakovanie za uzdravenie

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Sobota

05.08.

Féria

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  + z rodiny Fischerovej a Monika Hesková

Nedeľa

06.08.

Premenenie Pána, slávnosť

(18. Nedeľa v cezročnom období)

0730

  Na poďakovanie s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

  a požehnanie

0900

  Za farníkov

 

    

 

Dnes bude hodová ofera.

 

Vo štvrtok 27.07.2017 skončil 12 dňová tábor Oáza pre mladých z farnosti.

Organizátori aj účastníci by chceli poďakovať všetkým, ktorí pomohli službou, modlitbou aj upečenými koláčmi.

A ja by som chcel – okrem už spomínaných - poďakovať všetkým organizátorom a účastníkom.

 

2. augusta (v stredu) možno získať vo farských a katedrálnych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

 

V stredu od 17:00 vás pozývam na stretnutie pri modlitbe so sv. Jánom Pavlom II.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev. Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Na budúcu nedeľu 06.08.2017 bude v Červeníku sv. omša pri zvonici o 10:30. Z tohto dôvodu budú upravené aj sv. omše v Leopoldove - budú o 07:30 a o 09:00.

 

Ohlášky:

Sviatosť manželstva chcú prijať Martin Horka a Jana Kusá.

Kto by vedel o nejakej prekážke na prijatie sviatosti manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.14.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.15.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál