Oznamy 17.09.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 18. septembra 2017 do 24. septembra 2017

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

18.09. 

Féria

1800

  + rodičia a ostatní + z rodiny

Utorok

19.09.

Féria

1800

  Na poďakovanie za 90 rokov života

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc

Streda

20.09.

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza

a Pavla Chonga Hasanga

a spoločníkov, mučeníkov,

spomienka

1800

  + rodičia, bratia a sestra Lopašovskí

Štvrtok

21.09.

Sv. Matúša, apoštola

a evanjelistusviatok

1800

  + Anna Mičková a ostatní + z rodiny

Piatok

22.09.

Féria

1800

  + Otília Gonová

Sobota

23.09.

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza,

spomienka

1800

  + rodičia a ostatní + z rodiny

Nedeľa

24.09.

25. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  + Mária Haulišová

1000

  Za farníkov

 

    

 

V pondelok po sv. omši na stretnutie s birmovancami pozývame aj rodičov, ktorí by sa chceli zapojiť alebo by mali nápady k vysluhovaniu sviatosti birmovania (obetné dary, fotograf, upratovanie, výzdoba...)

 

Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu.

Záväzný je iba jeden deň.

Obsahom jesenných kántrových dní  je poďakovanie za úrodu.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V piatok 22.09.2017 sa v Hlohovci uskutočnia HC.Chvály o 18:30 vo františkánskom kláštore.

Na začiatok bude chválová svätá omša, po ktorej bude nasledovať modlitba chvál a občerstvenie.

 

Modlitbové trojdnie Modlitby matiek bude v našom farskom kostole v dňoch 22. až 24.09.2017 – v piatok a sobotu po sv. omši a v nedeľu o 15:00, kedy sa začne Korunkou Božieho milosrdenstva.

Všetky mamy aj duchovné mamy sú vítané.

 

Naša farnosť spolu s ružencovým bratstvom pripravuje spoločnú dopravu autobusom:

          - na slávnosť blahorečenia don Titus Zemana 30.09.2017.

            Odchod od Praniera o 07:30, poplatok: dospelý 6€, deti a mládež zadarmo.

            Prihlasovanie do 25.09.u organistu Jozefa Šantavého. V prípade malého záujmu sa táto možnosť dopravy zruší.

          - na púť ružencových bratstiev do Šaštína 07.10.2017.

            Povzbudzujeme ruženčiarov a mariánskych ctiteľov, aby sa v čo najväčšom počte zúčastnili tejto púte,

            na ktorú pozývajú a duchovný program pripravujú Dominikáni. Je to celoslovenská ružencová duchovná obnova.

            Odchod od Praniera o 07:30, poplatok 6€. Prihlasovanie do 01.10. u p. Bokorovej.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.4.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.5.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál