Oznamy 24.09.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 25. septembra 2017 do 01. októbra 2017

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

25.09. 

Féria

1800

  + učiteľka Oľga Ondrišová

Utorok

26.09.

Féria

1800

  + Iveta a Peter Luhoví, syn, manžel

  a rodičia z oboch strán

Streda

27.09.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza,

spomienka

1800

  + Jana Tanáčová

Štvrtok

28.09.

Sv. Václava, mučeníka,

ľubovoľná spomienka

1800

  + František Kadlec, manželka Anna

  a rodičia z oboch strán

Piatok

29.09.

Sv. Michala, Gabriela a

Rafaela, archanjelov, sviatok

1800

  + rodičia Richard a Oľga a manžel Vladimír

Sobota

30.09.

Sv. Hieronyma , kňaza

a učiteľa cirkvi, spomienka

1800

  + Antónia a Jozef Foltánek

Nedeľa

01.10.

26. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  Za tých, čo majú v októbri narodeniny alebo meniny

1000

  Za farníkov

 

    

 

Namiesto stolíka vzadu vpravo, kde boli Katolícke noviny, časopisy... je vzadu vľavo pri bočnej stene stojan s poličkami.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na október. Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly. Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

Pozývam vás na stretnutie pri modlitbe s blahoslavenou sestrou Zdenkou v stredu od 17:00.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Od nedele začíname mesiac október, ktorý je mesiacom modlitby posvätného ruženca.

Ruženec sa budeme modlievať spoločne 45 minút pred svätou omšou a v nedeľu 30 minút pred svätou omšou.

 

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo náboženskom združení.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:

  -     stačí jedna štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov

  -     k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

  -     pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

Pre získanie úplných odpustkov treba dodržať obvyklé podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a nepripútanosť ku hriechu)

 

Naša farnosť spolu s ružencovým bratstvom pripravuje spoločnú dopravu autobusom:

  -     na slávnosť blahorečenia don Titus Zemana 30.09.2017.

Odchod od Praniera o 07:30, poplatok: dospelý 6€, deti a mládež zadarmo. Prihlasovanie do 25.09.u organistu Jozefa Šantavého. V prípade malého záujmu sa táto možnosť dopravy zruší.

  -     na púť ružencových bratstiev do Šaštína 07.10.2017.

Povzbudzujeme ruženčiarov a mariánskych ctiteľov, aby sa v čo najväčšom počte zúčastnili tejto púte, na ktorú pozývajú a duchovný program pripravujú Dominikáni. Je to celoslovenská ružencová duchovná obnova. Odchod od Praniera o 07:30, poplatok 6€. Prihlasovanie do 01.10. u p. Bokorovej.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.5.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.6.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál