Oznamy 01.10.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 02. októbra 2017 do 08. októbra 2017

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

02.10. 

Svätých Anjelov strážcov,

spomienka

1800

  + Ján Beťák

Utorok

03.10.

Féria

1800

  + Jaroslav Vnučko

Streda

04.10.

Sv. Františka Assiského,

spomienka

1800

  + mama Oľga a Štefan

Štvrtok

05.10.

Sv. Fausíny Kowalskej, panny,

ľubovoľná spomiena

1800

  + rodičia Vjateroví a Drgoňoví, brat Štefan

  a starí rodičia

Piatok

06.10.

Féria

1800

  Za ružencové bratstvo

Sobota

07.10.

Ružencovej Panny Márie,

spomienka

1800

  + Klement Blaško

Nedeľa

08.10.

27. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  Za farníkov

1000

  Na poďakovanie za 80 rokov života

  s prosbou o zdravie a Božie požehnanie

 

    

 

Dnes o 17:00 bude v našom farskom kostole modlitba chvál.

 

V nasledujúcom týždni máme 1. piatok v mesiaci a to je príležitosť pre našu duchovnú obnovu, zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok až piatok od 16:00.

Chorých, ktorých chodím spovedať na 1. piatok, budem spovedať v piatok od 08:30.

 

V nedeľu 14.10.2017 bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania.

Od štvrtku začíname deviatnik k Duchu Svätému ako duchovnú prípravu pred birmovkou. Budeme sa ho modliť 15 minút pred sv. omšou.

 

Vo štvrtok od 17:00 vás pozývam na modlitbu posvätného ruženca so sv. sestrou Faustínou, po sv. omši bude možnosť uctiť si relikviu svätej sestry Faustíny.

 

V piatok bude od 08:00 do 16:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V piatok od 17:00 bude modlitba posvätného ruženca a po sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Naša farnosť spolu s ružencovým bratstvom pripravuje spoločnú dopravu autobusom na púť ružencových bratstiev do Šaštína 07.10.2017. Povzbudzujeme ruženčiarov a mariánskych ctiteľov, aby sa v čo najväčšom počte zúčastnili tejto púte, na ktorú pozývajú a duchovný program pripravujú Dominikáni. Je to celoslovenská ružencová duchovná obnova. Odchod od Praniera o 07:30, poplatok 6€. Prihlasovanie do 01.10. u p. Bokorovej.

 

Október je mesiacom modlitby posvätného ruženca.

Ruženec sa budeme modlievať spoločne 45 minút pred svätou omšou (15 minút pred sv. omšou bude od štvrtku deviatnik k Duchu Svätému).

 

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo náboženskom združení.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:

  -  stačí jedna štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov

  -  k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

  -  pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

Pre získanie úplných odpustkov treba dodržať obvyklé podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a nepripútanosť ku hriechu).

 

Spoločenstvo L´múry pozýva všetky deti a mládež na oslavu všetkých svätých, ktorá sa bude konať 31.10.2017 od 14:30.

Každý nech príde v kostýme svojho obľúbeného svätého. Prežijeme spolu super popoludnie plné hier a súťaží s našimi svätcami. Nebude chýbať ani súťaž o najlepší kostým. Dajte nám vedieť, či sa chcete zúčastniť, aby sme mohli zabezpečiť adekvátne priestory.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  alebo 0940/516111

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.6.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.7.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál