Oznamy 15.10.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 16. októbra 2017 do 22. októbra 2017

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

16.10. 

Féria

1800

  + Jozef Baláž a Jozef Fabian

Utorok

17.10.

Sv. Ignáca Antiochijského,

biskupa a mučeníka, spomienka

1800

  + manžel Jozef, syn Ivan a starí rodičia z oboch strán

Streda

18.10.

Sv. Lukáša,

evanjelistu, sviatok

1800

  + manžel Jozef a rodičia z oboch strán

Štvrtok

19.10.

Féria

1800

  + manžel Jozef, rodičia

  a ostatní + z rodiny Sobolčiakovej

Piatok

20.10.

Výročie posviacky chrámu,

 vigília slávnosti

1800

  + Jozef, Marta, Marián a rodičia

Sobota

21.10.

Výročie posviacky chrámu,

 slávnosť

1800

  + Teodor Pecháč

Nedeľa

22.10.

29. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  Na poďakovanie za 30 rokov manželstva

  s prosbou o Božiu pomoc pre celú rodinu

1000

  Za farníkov

 

    

 

Chcel by som poďakovať všetkým animátorom za čas a sily, ktorý obetovali pre birmovancov.

 

Dnes po sv. omšiach bude možnosť uctiť si relikviu svätej Terézie Avilskej.

 

Stretnutie s rodičmi detí, ktoré by mali ísť v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie, bude v utorok po sv. omši na fare.

V stredu začneme so sv. omšami za účasti detí, tzv. „detskými“ sv. omšami.

Pozývame na ne všetky deti, zvlášť tretiakov.

 

Vo štvrtok po sv. omši prídu ľudia z Arcidiecéznej charity v Trnave porozprávať o svojej činnosti a predstaviť projekty, do ktorých by sa naša farnosť mohla zapojiť. Privítame všetkých, ktorí by chceli aj takýmto spôsobom sa viac dozvedieť o činnosti charity a tiež tých, ktorí by sa chceli zapojiť do činnosti.

 

V piatok adorácia nebude.

 

Občianske združenie Bétel vás pozýva na 45. HC.Chvály s témou: "Ako uvoľňovať svoj potenciál naplno", ktoré sa uskutočnia 20. októbra 2017 (v piatok) o 18:30 vo františkánskom kláštore v Hlohovci. Na začiatok bude chválová svätá omša, po ktorej bude nasledovať modlitba chvál a občerstvenie. Celebrantom bude Otec Mirek - Miroslav Vančo.

 

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude možnosť uctiť si relikviu svätého Jána Pavla II.

 

Milí bratia a sestry, o týždeň budeme sláviť 91. svetový deň misií (SDM). Autorom tohto projektu sú Pápežské misijné diela, ktoré ho postupne zaviedli do života Cirkvi. V roku 1926 pápež Pius XI. tento projekt schválil a rozhodol, že slávenie SDM sa má konať v každej farnosti po celom svete v predposlednú októbrovú nedeľu. V tomto roku bude sa niesť v duchu slov „Misie sú v srdci viery“. Autorom tohto sloganu je Svätý Otec František, ktorý v Posolstve k tomuto dňu povedal, že SDM (Misijná nedeľa) je pre celú Cirkev významným dňom, ktorý vytvára zo všetkých farností sveta jednu veľkú rodinu, ktorá slávi Eucharistiu a modlí sa za rozvoj misií. Členovia tejto rodiny si navzájom prejavujú skutky nielen duchovného, ale aj telesného milosrdenstva, hlavne v prospech chudobných bratov a sestier v misijných farnostiach a diecézach.

V mene Pápežských misijných diel chcem vopred vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí o týždeň vyjadria svoje duchovné a materiálne milosrdenstvo v prospech mladých cirkevných spoločenstiev v misiách.

ThLic. Viktor Jakubov, národný riaditeľ Pápežských misijných diel

 

Oznamujeme členom SSV, že si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD po sv. omšiach na fare.

Členský poplatok je 5€. Ak by sa chcel stať niekto novým členom SSV, môže sa prihlásiť u p. Zlámalovej.

 

Október je mesiacom modlitby posvätného ruženca.

Ruženec sa budeme modlievať spoločne 45 minút pred svätou omšou a v nedeľu 30 minút pred svätou omšou.

 

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo náboženskom združení.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:

     -     stačí jedna štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov

     -     k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

     -     pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

Pre získanie úplných odpustkov treba dodržať obvyklé podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a nepripútanosť ku hriechu).

 

Spoločenstvo L´múry pozýva všetky deti a mládež na oslavu všetkých svätých, ktorá sa bude konať 31.10.2017 od 14:30.

Každý nech príde v kostýme svojho obľúbeného svätého. Prežijeme spolu super popoludnie plné hier a súťaží s našimi svätcami. Nebude chýbať ani súťaž o najlepší kostým. Dajte nám vedieť, či sa chcete zúčastniť, aby sme mohli zabezpečiť adekvátne priestory. ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo 0940/516111 alebo v zákristii).

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.8 a birmovancom.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.9. 

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál