Oznamy 22.10.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 23. októbra 2017 do 29. októbra 2017

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

23.10. 

Féria

1800

  + členovia ružencového bratstva

Utorok

24.10.

Féria

1800

  + Michal Mikula

Streda

25.10.

Féria

1800

  + Vincent, Peter a Margita Luhoví a ostatní + z rodiny

Štvrtok

26.10.

Féria

1800

  Za dar zdravia a Božieho požehnania pre rodinu

Piatok

27.10.

Féria

1800

  + Klaudia Bachratá a rodičia z oboch strán

Sobota

28.10.

Sv. Lukáša,

evanjelistu, sviatok

1800

  + manžel, rodičia a Štefan

Nedeľa

29.10.

30. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  + rodičia Anna, Františka a Ján a bratia Viliam a Ján

1000

  Za farníkov

 

    

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na november. Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly. Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

Dnes po sv. omšiach bude možnosť uctiť si relikviu svätého Jána Pavla II.

 

Stretnutie s rodičmi druhákov bude v utorok po sv. omši na fare.

 

Oázové spoločenstvo pozýva na modlitbové stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu večer o 19:00 v pastoračnej miestnosti na fare.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:10 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Dnešná nedeľa je misijnou nedeľou. Nezabúdajme na tento úmysel ani v našich osobných modlitbách.

Dnes bude zbierka na misie.

 

Na budúci víkend sa zo soboty na nedeľu posúva čas o hodinu dozadu.

 

Keďže od 01.11. (budúca streda) je zvláštna možnosť získať úplné odpustky pre duše v očistci, k čomu je potrebné byť v posväcujúcej milosti, možnosť prijať sviatosť zmierenia bude už v tomto týždni od stredy do piatku od 16:00.

 

Oznamujeme členom SSV, že si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD po sv. omšiach na fare.

Členský poplatok je 5€. Ak by sa chcel stať niekto novým členom SSV, môže sa prihlásiť u p. Zlámalovej.

 

Október je mesiacom modlitby posvätného ruženca.

Ruženec sa budeme modlievať spoločne 45 minút pred svätou omšou a v nedeľu 30 minút pred svätou omšou.

 

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo náboženskom združení.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:

     -     stačí jedna štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov

     -     k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

     -     pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku

Pre získanie úplných odpustkov treba dodržať obvyklé podmienky (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a nepripútanosť ku hriechu)

 

Spoločenstvo L´múry pozýva všetky deti a mládež na oslavu všetkých svätých, ktorá sa bude konať 31.10.2017 od 14:30.Každý nech príde v kostýme svojho obľúbeného svätého. Prežijeme spolu super popoludnie plné hier a súťaží s našimi svätcami. Nebude chýbať ani súťaž o najlepší kostým. Dajte nám vedieť, či sa chcete zúčastniť, aby sme mohli zabezpečiť adekvátne priestory. ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  alebo 0940/516111 alebo v zákristii).

 

Kurz prípravy na manželstvo by sa mal od budúceho roka organizovať podľa manuálu, ktorý vydala KBS.

Pri tejto príprave – aby bola podľa možnosti čo najkomplexnejšia – treba spoluprácu manželských párov, psychológov, lekárov... ktorí by ste sa chceli zapojiť do takejto služby v dekanáte, môžete sa prihlásiť na fare.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.9.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.10.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál