Oznamy 29.10.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 30. októbra 2017 do 05. novembra 2017

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

30.10. 

Féria

1800

  + František Tomašík a rodičia z oboch strán

Utorok

31.10.

Všetkých svätých,

vigília slávnosti

1800

  Na poďakovanie za 1. rok prežitý v spoločenstve

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu

Streda

01.11.

Všetkých svätých,

slávnosť

0800

  + rodičia, brat Ján a Kamil a syn Radim

1000

  Za farníkov

Štvrtok

02.11.

Spomienka na

všetkých verných zosnulých

0800

  Za všetkých zosnulých

1800

  + Rudolf Žovin

Piatok

03.11.

Féria

1800

  + manžel Ladislav, rodičia z oboch strán

  a ostatní + z rodiny

Sobota

04.11.

Sv. Karola Boromejského,

biskupa, spomienka

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  + Jozefína a Jozef Hraško

Nedeľa

05.11.

31. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  Za uzdravenie a Božiu pomoc

1000

  Za farníkov

 

    

 

Milí bratia a sestry, v mene Pápežských misijných diel chcem vyjadriť úprimné Pán Boh zaplať a vynahraď všetkým darcom za váš veľkorysý príspevok na misie počas Misijnej nedele vo výške 570,23 €. Vaše modlitby a finančné dary pomôžu misionárom po celom svete pokračovať v ich poslaní ohlasovať evanjelium a poslúžia tým najchudobnejším k zmierneniu ich núdze. Pokračujme v modlitbách za misijné dielo Cirkvi, za všetkých misionárov, kňazov, rehoľné sestry aj laikov, ktorí ohlasujú Božie slovo, aby prinášali silné svedectvo o Kristovej láske a ohlasovali ju v sile Ducha všetkým národom.

ThLic. Viktor Jakubov, národný riaditeľ Pápežských misijných diel

 

Pozývam vás na modlitbu posvätného ruženca s blahoslavenou sestrou Zdekou v pondelok od 17:00.

 

V stredu máme prikázaný sviatok Všetkých svätých.

V stredu popoludní o 15:00 bude na cintoríne pobožnosť za zosnulých.

V stredu „detská“ sv. omša nebude.

 

Možnosť získať odpustky pre zosnulých:

     -     Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha) môže získať úplné odpustky, ktoré je možné privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky je možné získať od poludnia predchádzajúceho dňa (01.11.) až do polnoci určeného dňa (02.11.)

     -     Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 01.11. do 08.11.

     Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:

          1.    svätá spoveď (krátko predtým alebo potom)

          2.    sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň)

          3.    modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu)

Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj ku všednému.

 

V tomto týždnimáme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 16:00 a vo štvrtok aj po rannej sv. omši.

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Na budúcu nedeľu od 17:00 bude v našom kostole modlitba chvál.

 

Oznamujeme členom SSV, že si môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a DVD po sv. omšiach na fare.

Členský poplatok je 5€. Ak by sa chcel stať niekto novým členom SSV, môže sa prihlásiť u p. Zlámalovej.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.10.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.11.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál