Oznamy 26.11.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 27. novembra 2017 do 03. decembra 2017

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

27.11. 

Féria

1800

  Na poďakovanie za 65 rokov života

  s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu

Utorok

28.11.

Féria

1800

  + rodičia Svetlíkoví

Streda

29.11.

Sv. Ondreja,

apoštola, sviatok

1800

  + rodičia Lackovičoví

Štvrtok

30.11.

Féria

1800

  + Ján Vlasák

Piatok

01.12.

Féria

1800

  Za tých, čo majú v decembri narodeniny

  alebo meniny

Sobota

02.12.

Féria

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša za ružencové bratstvo

1800

  Na úmysel Ordinára

Nedeľa

03.12.

1. Adventná Nedeľa

0800

  + členovia ružencového bratstva

1000

  Za farníkov

 

    

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na december. Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly. Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

Dnes sa vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou sviatosťou Oltárnou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, určenej na sviatok Krista Kráľa, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

V nasledujúcom týždni máme 1. piatok v mesiaci a to je príležitosť pre našu duchovnú obnovu, zmierenie sa s Bohom, druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v utorok až piatok od 16:00.

Chorých, ktorých chodím spovedať na 1. piatok, budem spovedať v piatok od 08:30.

 

Stretnutie s rodičmi detí, ktoré chcú ísť v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie, bude v utorok po sv. omši na fare.

 

Pozývam vás na stretnutie pri modlitbe s blahoslavenou sestrou Zdenkou v stredu od 17:00.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev. Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Oznam z ABU: Toto je oznam pre všetkých  rodičov,  ktorí mali odvahu priviesť svoje deti  na tento svet a ktoré majú o ne obavu, aby im tento svet neublížil. Rovnako tak je to oznam pre všetkých ľudí dobrej vôle aj zasvätené osoby, ktoré úprimne veria, že sa tu na Slovensku stále dá zápasiť za hodnoty evanjelia.

Preto vás prosíme, príďte dňa 2.decembra o 15.00 hod. na stretnutie s Mariánom Kuffom a ostatnými prednášajúcimi do františkánskeho Kostola sv. Jakuba v Trnave, kde sa bude preberať  téma: Zastavme zlo istanbulského dohovoru !!!

Stretnutie bude spojené so svätou omšou o 18.00 hod a po nej bude nasledovať sviečkový pochod s modlitbou Posvätného ruženca pred Okresný úrad v Trnave.

Viac informácií na plagáte na výveske.

 

Budúca nedeľa je 1. adventnou nedeľou. Začíname ňou nový liturgický rok.

Na budúcu nedeľu pri svätých omšiach požehnáme adventné vence.

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na Charitu.

 

Chorých, ktorí by sa chceli pred Vianocami zmieriť s Bohom a stretnúť sa s Kristom v Eucharistii nahláste prosím v zákristii alebo na fare. Týchto chorých budem spovedať predbežne v pondelok 18.12.2017 od 08:30.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.14.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.15.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál