Oznamy 24.12.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 25. decembra 2017 do 31. decembra 2017

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

25.12. 

Narodenie Pána,

slávnosť

0000

  Za dobrodincov chrámu a farnosti

0800

  Za farníkov

1000

  Na poďakovanie za 80 rokov života

  s prosbou o Božiu pomoc pre celú rodinu

Utorok

26.12.

Sv. Štefana,

prvého mučeníka, sviatok

0800

  + Viliam a Helena

1000

  + rodičia Urbanoví a  Adamkovičoví

Streda

27.12.

Sv. Jána,

apoštola a evanjelistu, sviatok

1800

  + rodičia Jozef a Alžbeta Štadler

Štvrtok

28.12.

Svätých neviniatok,

mučeníkov, sviatok

0800

  + Mons. Ľudovít Hollý

Piatok

29.12.

Féria

1800

  + rodičia Hercegoví, Karaboví a brat Milan

Sobota

30.12.

Féria

1800

  + rodičia Margita a Anton a Katarína a Dezider

Nedeľa

31.12.

Svätej rodiny Ježiša,

Márie a Jozefa, sviatok

0800

  Za farníkov

1000

  + Alžbeta Ondrigová

1700

  Fundačná svätá omša s koncoročnou pobožnosťou

 

    

 

Od dnes večera končí liturgické obdobie Advent a začíname Vianočné obdobie.

 

Zajtra bude vianočná ofera.

 

Zajtra o 16:30 bude jasličková pobožnosť. Pozývame hlavne všetky deti.

 

Budem zapisovať úmysly sv. omší na január.

Dnes po sv. omšiach životné jubileá a 1. výročie úmrtia a od pondelka ostatné úmysly.

Kto by ste mali úmysly sv. omší, ktoré nemusia byť odslúžené v Leopoldove, tak mi ich môžete odovzdať aj s milodarom v obálke a odovzdám ich ďalším kňazom, ktorí tieto úmysly odslúžia.

 

V stredu po sv. omši bude požehnanie vína, ktoré sa môže konať na sviatok sv. Jána.

 

V piatok adorácia nebude.

 

Oznam z ABU:

Dňa 30.12.1977 bola zriadená Slovenská cirkevná provincia, čím sa splnil dávny sen nášho ľudu, žijúceho pod Tatrami. Žiaľ, pre okolnosti, v ktorých žila Cirkev, nemohlo sa uskutočniť slávnostné vyhlásenie tejto dejinnej udalosti. Bol iba podpísaný dekrét, ktorý zverejnil až 07.07.1978 počas slávnostnej sv. omše v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave pražský arcibiskup a český prímas František kardinál Tomášek.

Tento rok 30.12.2017 si pripomíname 40 rokov od tohto historického medzníka a to nám prináša do sŕdc radosť, že môžeme už štyridsiaty rok žiť vo svojej vlastnej cirkevnej provincii.

Pri tejto príležitosti vás prosíme a nariaďujeme, aby sa v sobotu 30.12.2017 napoludnie rozozvučali zvony všetkých kostolov Trnavskej arcidiecézy. Zvonenie nech trvá 5 minút. Zároveň prosíme, aby ste o tomto nariadení informovali aj vašich veriacich pri sv. omšiach na 4. adventnú nedeľu a vysvetlili im dôvod tohto mimoriadneho zvonenia, ktoré bude nasledovať o týždeň na to. Veríme, že týmto spôsobom prispejeme k radostnej oslave tohto veľkého daru, ktorý Cirkev na Slovensku pred 40 rokmi dostala od Svätej stolice.

 

Na budúcu nedeľu na sviatok Svätej rodiny si budú môcť manželia obnoviť svoje manželské sľuby.

Preto by bolo dobré, keby prišli na sv. omšu spoločne.

 

Na záver roka 2017 bude od 23:30 v kostole adorácia, ktorú zakončíme o 0:00 Eucharistickým požehnaním.

 

Aj tento rok sa naša farnosť zapojí do koledovania Dobrá novina. Koledovanie sa uskutoční dňa 06.01.2018 (v sobotu) od 14:00. Kto by chcel prijať koledníkov, nech sa nahlási v zákristii najneskôr do 06.01.2018 po sv. omšiach. Pozývame hlavne deti a mládež, zvlášť prvoprijímajúce deti, ktorí by chceli pomôcť pri koledovaní, na nácvik 29.12.2017 o 15:00 v pastoračnej miestnosti na fare.

 

V našej farnosti začneme 26.januára kurz Objav Krista.

Je to formačný dynamický evanjelizačný kurz, ktorý sa bude konať vždy v piatok počas siedmich týždňov, so začiatkom o 19-tej hodine. Začína sa spoločnou večerou, ktorá je zdarma, pokračuje prednáškou a rozhovormi v skupinkách. Cieľom kurzu je nadviazať vzťah s Ježišom, objaviť lásku Boha Otca a dostať silu Ducha Svätého pre kresťanský život. Tiež, čo je veľmi dôležité, zažiť lásku, prijatie a radosť v spoločenstve veriacich ľudí.

Kapacita pastoračného centra, kde sa kurz bude konať, je obmedzená, nenechávajte si prosím, prihlásenie na poslednú chvíľu. Bližšie informácie sú v prihláške vzadu v kostole na poličke. Všetci ste srdečne pozvaní!

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.1.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.2.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál