Oznamy 31.12.2017

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 01. januára 2018 do 07. januára 2018

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

01.01. 

Bohorodičky Panny Márie,

slávnosť

0800

  Na úmysel Ordinára

1000

  Za farníkov

Utorok

02.01.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora

Nazianského, biskupov

a učiteľov cirkvi, spomienka

1800

  + manžel Peter Luha

Streda

03.01.

Najsvätejšieho mena Ježiš,

ľubovoľná spomienka

0800

  Za tých, čo majú v januári narodeniny alebo meniny

Štvrtok

04.01.

Féria

1800

  + členovia ružencového bratstva

Piatok

05.01.

Zjavenie Pána,

vigília slávnosti

1800

  Ku cti Ducha Svätého

Sobota

06.01.

Zjavenie Pána,

slávnosť

0800

  Od 07:15 modlitba posvätného ruženca a po nej

  svätá omša Za ružencové bratstvo

1000

  + rodičia Plevákoví

Nedeľa

07.01.

Krst Krista Pána,

sviatok

0800

  Za dar lásky pre rodinu

1000

  Za farníkov

 

    

 

Dnes na záver roka 2017 bude od 23:30 v kostole adorácia, ktorú zakončíme o 0:00 Eucharistickým požehnaním.

 

V pondelok máme prikázaný sviatok Panny Márie Bohorodičky.

Kto sa na slávnosť Panny Márie Bohorodičky zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu „Veni Creator Spiritus“, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej. Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť. Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

Chorých, ktorých chodím spovedať na 1. piatok, budem spovedať v piatok od 08:30.

 

V sobotu máme prikázaný sviatok Zjavenia Pána.

Pri svätých omšiach požehnáme Trojkráľovú vodu a kriedu.

Na Zjavenie Pána (06.01.), prípadne podľa dohody, budem požehnávať domy a byty. Kto by ste si chceli dať požehnať dom alebo byt, nahláste sa v zákristii.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Budúcou nedeľou končíme Vianočné liturgické obdobie a začíname od nasledujúceho pondelka prvú časť liturgického obdobia „cez rok“.

 

Aj tento rok sa naša farnosť zapojí do koledovania Dobrá novina. Koledovanie sa uskutoční dňa 06.01.2018 (v sobotu) od 14:00. Kto by chcel prijať koledníkov, nech sa nahlási v zákristii najneskôr do 06.01.2018 po sv. omšiach. Pozývame hlavne deti a mládež, zvlášť birmovancov a prvoprijímajúce deti, ktorí by chceli pomôcť pri koledovaní, na nácvik 04.01.2018 (vo štvrtok) o 10:00 v pastoračnej miestnosti na fare.

 

Na budúcu nedeľu od 17:00 bude v našom kostole modlitba chvál.

 

V našej farnosti začneme 26.januára kurz Objav Krista.

Je to formačný dynamický evanjelizačný kurz, ktorý sa bude konať vždy v piatok počas siedmich týždňov, so začiatkom o 19-tej hodine. Začína sa spoločnou večerou, ktorá je zdarma, pokračuje prednáškou a rozhovormi v skupinkách. Cieľom kurzu je nadviazať vzťah s Ježišom, objaviť lásku Boha Otca a dostať silu Ducha Svätého pre kresťanský život. Tiež, čo je veľmi dôležité, zažiť lásku, prijatie a radosť v spoločenstve veriacich ľudí.

Kapacita pastoračného centra, kde sa kurz bude konať, je obmedzená, nenechávajte si prosím, prihlásenie na poslednú chvíľu. Bližšie informácie sú v prihláške vzadu v kostole na poličke. Všetci ste srdečne pozvaní!

 

Farnosť Leopoldov a farnosť Červeník srdečne všetkých pozývajú na 12. ročník tradičného Farského plesu. Farský ples sa bude konať v piatok, 2. februára 2018, v Reštaurácii Miháliková v Červeníku. Vstupenky je možné rezervovať a zakúpiť u slečny Marcely Špacírovej a v Červeníku na Obecnom úrade. Viac informácií na plagáte na výveske.

 

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.2.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.3.

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál