Oznamy 28.01.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 29. januára 2018 do 04. februára 2018

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

29.01. 

Féria

1800

  + manžel Karol, rodičia z oboch strán

  a rodina Svetlíková

Utorok

30.01.

Féria

1800

  + manželia Janka a Jozef Kavickí

  a ostatní + z rodiny

Streda

31.01.

Sv. Jána Bosca,

kňazaspomienka

1800

  + Emil a Veronika Sitár a babička

Štvrtok

01.02.

Féria

1800

  Za tých, čo majú vo februári narodeniny alebo meniny

Piatok

02.02.

Obetovanie Pána,

sviatok

1500

  sobáš Matúš Tittel – Dominika Štepanovičová

1800

  + Terézia Kadlečíková a manžel

Sobota

03.02.

Féria

0730

  Modlitba posvätného ruženca

  a po nej svätá omša Za ružencové bratstvo

1800

  Za zdravie a Božiu pomoc

Nedeľa

04.02.

5. Nedeľa

v cezročnom období

0800

  + manžel, rodičia, krstní rodičia a ostatní + z rodiny

1000

  Za farníkov

 

    

 

Zbierka na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy minulú nedeľu vyniesla 577,71€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

 

V tomto týždni máme 1. piatok v mesiaci, je to príležitosť na našu osobnú duchovnú obnovu a zmierenie sa s Bohom druhými ľuďmi i sebou samými. Možnosť prijať sviatosť zmierenia bude v pondelok až piatok od 16:00.

Chorých budem spovedať v piatok od 08:30.

 

V stredu od 17:00 vás pozývam na stretnutie pri modlitbe s blahoslavenou sestrou Zdenkou.

 

V piatok bude od 08:00 do 17:45 v kostole poklona Najsvätejšej sviatosti Oltárnej.

Modlitby obetujme – popri svojich vlastných úmysloch - za dar Božieho milosrdenstva pre našu farnosť.

Prosím vás, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole.

 

V piatok na úvod svätej omše budeme požehnávať sviece, ľudovo nazývané Hromničky.

 

Farnosť Leopoldov a farnosť Červeník srdečne všetkých pozývajú na 12. ročník tradičného Farského plesu.

Farský ples sa bude konať v piatok, 2. februára 2018, v Reštaurácii Miháliková v Červeníku.

Vstupenky je možné rezervovať a zakúpiť u sl. Marcely Špacírovej a v Červeníku na Obecnom úrade.

Viac informácií na plagáte na výveske.

 

V sobotu namiesto požehnania na záver svätej omše bude svätoblažejské požehnanie.

 

V sobotu po rannej sv. omši bude výmena kartičiek ružencových tajomstiev.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca a všetkých ctiteľov Panny Márie.

 

Na budúcu nedeľu bude v našom kostole od 17:00 modlitba chvál.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.6.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.7.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál