Oznamy 11.02.2018

 

 

alt

Rímskokatolícka Cirkev

farnosť sv. Ignáca, Leopoldov

Nám. sv. Ignáca 23/46, 920 41 Leopoldov

www.leopoldov.fara.sk, e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 033/ 734 22 11

Poriadok bohoslužieb od 12. februára 2018 do 18. februára 2018

   

 

       

Deň

Liturgická oslava

Hodina

Úmysel

Pondelok

12.02. 

Féria

1800

  Za chorých

Utorok

13.02.

Féria

0800

  + členovia ružencového bratstva

Streda

14.02.

Popolcová streda

1800

  K úcte Ducha Svätého

Štvrtok

15.02.

Féria

1800

  Na poďakovanie za 60 rokov života

  a prosba o ďalšiu Božiu pomoc

Piatok

16.02.

Féria

0800

  + Anna Petríková

1700

  pobožnosť krížovej cesty

Sobota

17.02.

Féria

1800

  Na poďakovanie za 75 rokov života

  a za ďalšiu Božiu pomoc

Nedeľa

18.02.

1. Pôstna Nedeľa

0800

  Za farníkov

1000

  + Jaroslav Vnučko a + z rodiny

 

    

 

Stretnutie členov ružencového bratstva bude dnes o 15:30 v pastoračnej miestnosti na fare.

Pozývame členov živého, svätého a večného ruženca.

 

V pondelok bude pri svätej omši vysluhovaná sviatosť pomazania chorých.

Túto sviatosť môžu prijať všetci vážne chorí (kde choroba môže viesť ku smrti) alebo starí ľudia, ktorých už opúšťajú životné sily.

Túto sviatosť treba prijať v stave posväcujúcej milosti, čiže bez ťažkého hriechu.

Možnosť prijať sviatosť zmierenia (nielen) pre chorých bude v pondelok od 16:00.

 

V stredu začíname pôstne obdobie. V tento deň je predpísaný prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.

Zdržovanie sa mäsitých pokrmov zaväzuje všetkých od dovŕšených 14. rokov, pôst sú povinní zachovať tí, ktorí dovŕšili 18. rok života do začatého 60. roku.

 

V piatok adorácia nebude.

 

Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na Charitu.

 

Počas pôstneho obdobia sa budeme spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok pred svätou omšou od 17:15 (najbližší piatok o 17:00) a v nedeľu od 15:00.

 

Pôstna krabička pre Afriku 2018 – kto by sa chcel zapojiť, tak krabičky sú v obálkach vzadu v kostole.

Viac informácií na obálkach a na plagáte na výveske.

 

Odpustky v pôstnom období:

1.     Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté úplné odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny (Enchiridion indulgentiarum, 13,5)

2.     Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky  (Enchiridion indulgentiarum, 8)

 

Od 19.02. do 25.02.2018 budeme mať v niektorých farnostiach nášho dekanátu duchovnú obnovu na tému encykliky sv. Jána Pavla II. „Cirkev žije z Eucharistie“.

Viac informácií je na plagáte na výveske.

 

Ďakujem za upratanie kostola skupine č.8.

V tomto týždni prosíme o upratovanie kostola skupinu č.9.

 

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Patrik Bacigál